İÇ VARİS veya GİZLİ VARİS veya DERİN VARİS ameliyat olabilir mi? 

Bu sorumuzun cevabına öncelikle Özbekistan'dan yazan hastamızın sorusu ile başlayalım:

Hocam merhaba,

40 yaşında, erkeğim. 2 kez bel fıtığı (2000,2009), 1 kez varikosel (2001), 1 kez hemoroid (2008) ameliyatı geçirdim.

Görevim nedeniyle Özbekistan'da yaşıyorum.

Ayağımdaki küçük lekeler ve bileklerde kaşınma şikayeti ile 8 ay önce Ankara .... Hastanesine başvurdum.

Çekilen renkli doppler ultrason (yatarak çekildi !) sonucunda derin ven yetmezliği teşhisi konuldu. Doktor bunlar derin damarlar olduğu için ameliyat etmediklerini, devamlı olarak orta basınçlı kasık varis çorabı giymem ve daflon 500 (sabahları 2 adet-  3 ay kullanım 1 ay ara) kullanmam gerektiğini belirtti.

Bir haftalık bir izin sürecinde zamanım bulunmadığı için başkaca bir doktor görüşüne başvuramadım. Dediklerini 8 ay boyunca uyguladım ama ayağımdaki lekeler geçmedi, iki bacakta kıl köklerinde kızarma var, bir de sağ kaval kemiği civarında damar belirginleşmeye başladı ve kas ağrısına benzer hafif bir ağrı başladı.

Haziran sonu veya Temmuz ayı içerisine randevu verebilirseniz, Türkiye ziyaretimi ona göre planlamaya çalışacağım.

Zamanınızı aldım kusura bakmayın.

Ek: Renkli doppler ultrason sonucu (yatarak alındı, hazırlıksız olduğum için bilgim yoktu, itiraz edemedim)

Her iki ana femoral ven, yüzeyel ve derin femoral venler, popliteal ven, safen venler ve krural venlerin izlenebilen proksimal kesimleri açıktır.

Kompressibiliteleri tamdır. Trombüs saptanmamıştır. Akımlar solunumla fazik karakterdedir. Augmentasyona yanıt pozitiftir.

Sağ ana femoral vende valsalva manevrası ile kontinue tipte masif yetmezlik lehine reflü akım izlenimiştir. Sağ safena femoral bileşkede valsalva manevrası ile 65 cm/sn minimal - orta dereceli yetmezlik lehine reflü akım izlenmiştir.

Sol ana femoral vende valsalva manevrası ile 67 cm/sn minimal - orta derecede, safena femoral bileşkede valsalva manevrası ile 20 cm/sn minimal yetmezlik lehine reflü akım izlenimştir.

Bilateral baldır anteromedial orta kesimde genişlemiş ve yetmezlik bulgusu gösteren perforan venler mevcuttur.

SONUÇ: 1. Sağ ana femoral vende masif, safena femoral bileşkede minimal - orta derecede yetmezlik ile uyumlu bulgular.

2. Sol ana femoral vende minimal - orta derecede ve safena femoral bileşkede minimal yetmezlik ile uyumlu bulgular.

 
3. Bilateral baldır düzeyinde perforan yetmezlik ile uyumlu bulgular.
 

Hastamızın sorusu net:
 
Hakikaten doktorların söylediği gibi hastamızda iç varis var mı, var ise gerçekten bu hastalığın ameliyatı yok mu?
Şimdi bu sorulara cevap arayalım: 

 

İç Varis, 2000 yılından beri tıp literatüründe olan ve o döneme kadar tedavi edilemeyen kronik bir varis hastalığıdır. İç varise, derin varis, gizli varis, gizli damar varisi, derin bacak varisi veya Venöz Yetmezlik veya Kronik Venöz Yetmezlik de denir.

Öncelikle venöz yetmezlik yani iç varis tanısı koymak tecrübe işidir. Varis şikayeti ile gelen hastanın önce ayak tırnaklarından muayeneye başlanır ve tiroid yani guatr muayenesi ile bitirilir. Hasta ve yakınlarıyla konuşulur ve ayrıntılı bilgi alınır. Hastanın ayağına, bacağına ve boynuna dokunmadan, muayene edilmeden tanı konulamaz. Şöyle bacaklara uzaktan bakıp, "sende iç varis var" denemez. Bazen ise bırakın muayene etmeyi, yalnızca dopler sonucuna bakıp, "sende derin varis var" denemez.

toplar_damar_venz_yetmezlik.jpg
Ayrıca hasta ile görüşüp ayrıntılı muayene edildikten sonra da usulüne uygun Dopler yapılmalıdır. Bu dopler AYAKTA olmalıdır yani hasta AYAKTA durmalı, dopleri yapan doktor da incelemeyi böyle yapmalıdır. Çünkü iç varis yani venöz yetmezlik ayakta ortaya çıkan bir hastalıktır. Yatarken tüm hastaların şikayetleri azalır veya geçer. Yandaki resimde bir insanın ayakta ve yatarken olan toplar damar basınçları gösterilmiştir. ayakta durunca basıncın artıp, nasıl varis yaptığını görüyorsunuz. Madem hastalık ayakta iken ortaya çıkıyor, dopler niye yatarken yapılıyor?

Hiç düşündünüz mü, niye?

Çünkü yatarken dopler yapmak kolaydır, kişiye özel bir şey yapılmaz ve hemen biter. Yaklaşık 5 dakika sürer. Ayrıca ayakta dopler yapmak tecrübe işidir ve yaklaşık 30-45 dakika sürer.

Bu nedenle AYAKTA DOPLER yapılmadan iç varis veya venöz yetmezlik tanısı koyulamaz.

Dopleri yapan doktor da önemlidir. Bu konu ile ilgili tecrübesi olacak ve cerrah ile birlikte ameliyatlara girecek ki, cerrahın ne istediğini bilsin.

Cerrahların da kendilerinin dopler yapması uygun değildir, farklı ve konusunda yetişmiş radyolog dopleri yapmalıdır. Farklı bir göz görmelidir.

Bacakta 2 adet toplar damar önemlidir. Bunlardan biri, derinin hemen altında ilerleyip kasıktaki ana toplar damara dökülen SAFEN damarıdır. Yalnızca bu damarda kaçak veya reflü var ise bu duruma DIŞ VARİS veya VARİS denir. Ama bu damar bacağın

 yalnızca %9 luk bir kanını taşıdığı için ANA TOPLAR DAMARA göre daha ikinci plandadır. Esas sorun SAFEN damarının da kasıkta birleştiği ve kasların içinde olduğu DERİN TOPLAR DAMAR yani FEMORAL VEN dir. Femoral ven ise bacağın kanının %90'ını taşır ve kapakçığındaki 1. Derce kaçak bile önemlidir ve bu duruma İÇ VARİS veya VENÖZ YETMEZLİK denir.

Hem iç varis hem de dış variste sorun damarlarda değil, kanın yukarı taşınmasını sağlayan KAPAKLAR dır. O nedenle iç varis veya dış varis olsun sorun kapak reflüsüdür. Yani kapaktan kan kaçışıdır. Peki maden bir damarda kapaklar bozuk ise, niye kapaklar düzeltilmesin? 

İlk olarak 20. yüzyılın başlarında deneysel köpek modelleri üzerinde (Carrell-1906, De Weese-1960) venöz yani İÇ VARİS kapak onarımı üzerinde çalışmışlardır.  Değişik serilerde cerrahi tecrübe kazanıldıktan sonra, 1990'da yine Kistner tarafından eksternal valvüloplasti KAPAK YETMEZLİĞİNİ DAMAR DIŞINDAN TEDAVİ ETME yöntemi tanımlanırken, 1991'de anjioskopi yardımı ile valvüloplasti yani KAPAK ONARIMLARI yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tedavi yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda ise kapak replasman TOPLAR DAMAR KAPAK NAKLİ yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemde de özellikle koldan bir toplar damar bölgesi çıkarılır ve bu bacağa kasıktan nakledilir. Çıkarılan toplar damarda kapakçık olduğu ve iyi çalıştığı için bacakta da çalışır. Ama bir sorun var, o da koldaki damar çapı ile bacaktaki damar çapı uyumsuzluğu gelişmektedir. Bu da zamanla yeni kapağı bozmakta veya bazen damar içinde pıhtı yani dvt oluşturmaktadır.

Sonuçta "tedavi edilemez, ameliyat olamaz, ömür boyu varis çorabı kullan, bu hastalıkla yaşamaya alış" denilen iç varis için ameliyat teknikleri kullanılmaya devam etmektedir. Bu ameliyatlarda bazı sıkıntılar olduğu için 2019 yılında Prof. Dr. Ahmet AKGÜL, tüm ameliyatların riskini değerlendirmiş ve hastaya sorun çıkarmayan AKGÜL TEKNİĞİ AMELİYATINI geliştirmiştir. Bu tekniği 2012 yılında İtalya'nın Roma kentinde ve sonra alınan davet üzerine 2014 yılında Amerika'nın New Orleans kentinde dünyanın en iyi varis tedavi doktorlarına sunmuştur. Bu teknikle binlerin üzerinde iç varis ameliyatı yapmış ve yapmaya devam etmektedir. 

AKGÜL tekniği, tamamen hastanın kendi kokusundan yapılan kapak onarım tekniğidir. Bu nedenle dışarıdan bir materyal kullanılmaz ve sonuçta allerji veya enfeksiyon oluşmaz. Ameliyat için kasıktan 3-5 cm arasında bir kesi yapılır. Bu keşiden önce hastaya yapılan UYGUN ve AYAKTA dopler de kasıktaki bozuk kapakçıkların yeri belirlenir. Bizim yaptığımız doplerde BOZUK KAPAKÇIKLARIN yeri yazar.

Bu yazıyı okuyan varis hastaları lütfen ellerindeki, daha önce yapılmış doplerlerine baksınlar. Hangi dopler de kapakçığın yeri yazmaktadır?

Cevabı biliyoruz. Yalnızca bizimkinde.

Kasıktaki bozuk olan kapak MİKRO CERRAHİ ameliyatı ile 45 dakikada düzeltilir ve hasta ertesi gün işine devam eder ve İÇ VARİS veya VENÖZ YETMEZLİK hastalığı biter.

img_300.jpg
Bazı reklam kokan web sitesi reklamlarında " en iyi varis tedavisi ameliyatsız olandır" denir, bunu yazanlar ya ameliyat yapmayı bilmiyordur ya da İÇ VARİS in ne demek olduğunu.

İç varis, kesinlikle köpük, radyofrekans, lazer, buhar, yakma, kurutma, damar çıkarma, yapıştırma, zamk gibi yöntemlerle tedavi edilemez. Bu tedaviler İÇ VARİS i tedavi etmez yalnızca hastayı oyalar ve daha kötü yapar.

Bacakta özellikle ayak bileklerinde renk değişimi, yara, sertlik gibi bulgular varsa, hastada çok büyük bir oranda iç varis vardır.

Ayrıca varis tedavisinin birinci kuralı AYAK TIRNAĞI bakımı ve tedavisidir. Çünkü bütün mikroplar oradan bacağa geçmekte, o da varisleri artırmaktadır. Şimdi düşünün hangi varis tedavisinde size tırnaklarla ilgili muayene ve tedavi önerileri oluştur? Olmadı ise tedavi yarım kalmıştır ve yetersizdir.

Unutmayın ki, yukarıdaki hastanın sorusunda da belirtildiği gibi, İç varis hastası, varis ilaçları ve varis çorapları ile tedavi edilemez yalnızca şikayetleri belirli bir süre azalır.

Varis İç Varis Venöz Yetmezlik Hastalıkları ve Tedavileri için ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız

Varis hastalığı ve "tedavisi yok, bu hastalıkla yaşamaya alış"  denilen hastaların tedavi sonrası yorumlarını okumak için lütfen tıklayınız

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL'ün özgeçmişine ulaşmak için lütfen tıklayınız

İletişim ve Randevu için lütfen tıklayınız   

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.