Gerontoloji (Yaşlanma Bilimi)

Yaşlılık, beraberinde çok sayıda sağlık sorunlarının olduğu bir süreçtir. Yaşlı popülasyonda hayat kalitesini artırma ve fonksiyonel bağımsızlığı sürdürme tedavinin temel amaçlarındandır. Yaşla beraber organlarda meydan gelen fizyolojik değişikliklerin yanı sıra çoklu hastalık varlığı yaşlı kişilerin multidisipliner ve multidimensional değerlendirilmesini gerektirir. "Kapsamlı geriatrik değerlendirme" yaşlının fiziksel, fonksiyonel, kognitif, psikolojik ve sosyoekonomik yönden detaylı incelenmesini ve sorunlara etkin çözüm sağlamasını hedeflemektedir.

Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2'ye yükseleceği ve "çok yaşlı" nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. Fiziksel olarak aktif bireylerin, inaktif bireylere göre genel sağlık durumları daha iyi, sağlık giderleri ve hareket kısıtlılıkları da daha azdır. Yaşlanmakla beraber kas kitlesi azalır, kırık riski artar. Ayrıca hipertansiyon ve kardiyovasküler riskler de artar. Akciğerdeki değişiklikler sonrası deniz seviyesinde hipoksi olmazken, rakım artmasıyla hipoksi riski artar. Dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve denge egzersizleri ile neredeyse tüm alanlarda belirgin iyileşme sağlanabilir. Ayrıca kanser riskini azaltmada, duygu durumun düzelmesi ve kognisyonun iyileşmesinde ve diğer birçok kronik medikal durumda egzersizin pozitif etkileri tespit edilmiştir. Uygun hikaye ve fizik muayene sonrası nadir kontrendikasyonlar dışında hemen her yaşlıda uygun fizik egzersiz planı çizilebilir. Egzersiz planı çizilen yaşlı bireylerde unutulmaması gereken en önemli nokta, egzersizlerin dozunun başlangıçta daha düşük olması ve dozun genç bireylere göre daha yavaş arttırılması gerektiğidir.

 

 GERONTOLOJİ yani YAŞLILIK BAKANLIĞI KURULMALIDIR

Geçen yüzyılda dünyanın hızla yaşlanmasında doğum ve ölüm hızlarında görülen dramatik değişiklikler önemli rol oynamıştır. Hastalık ve özürlülük düzeyleri yaşlılarda diğer yaş gruplarına oranla çok fazla artış göstermektedir. Kronik hastalıklar yaşam kalitesinde bozulmaya neden olmakta ve sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle sadece sağlık değil ekonomik açıdan da sorunlar oluşturmaktadırlar. Azalan fizyolojik yedeğe bağlı olarak geriyatrik hastalarda klinik olarak önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yaşlı kişilerde kompanzasyon mekanizması zayıflamakta ve hastalıkların ortaya çıkışı sıklıkla atipik seyretmektedir. Yaşlı hasta azalan rezervleri nedeniyle iyatrojenik yaralanmalar açısından risk altına girmekte ve çoğu zaman nekahat devresi uzamaktadır. Çoğu yeti kaybı, sakatlık ve ölüm sebebi olan hastalıklardan korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve önleyici tedbirlerin yaşama geçirilmesi bu yaş grubunda önemli olup, yaşlıların sağlık gereksinimlerinin karşılanması konusundaki bilgi boşluğunun doldurulması gereklidir.

 

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.