VARİS İÇİN YAPILAN RENKLİ DOPLER YATARAK DEĞİL, AYAKTA İKEN YAPILMALIDIR 

Prof Dr Ahmet Akgul Dopler Doktoru

dopler1.jpg


Damar Haritalama, özel geliştirilmiş Renkli Dopler ve Ultrason cihazı ile, hasta AYAKTA DURURKEN bacağındaki mevcut olan varisin nedenini ortaya çıkarmak için TOPLARDAMARLARDA KAÇAK olup olmadığını, BACAK DAMARLARINDAKİ KAPAKÇIKLARIN sayı ve fonksiyonu ölçen bir tetkiktir. Hastaya acı vermez, hamilelerde de rahatlıkla kullanılabilir. Radyasyon içermez, ses dalgalarını kullanır. 
Özel yazılımlarla güçlendirilmiş renkli ultrason ve doppler cihazı,  bir radar cihazı gibi dokulara ses dalgalan gönderir ve ses dalgaları dokuların yoğunluğuna göre geri yansır. Yansıyan bu ses dalgaları cihazın özel bilgisayar tarafından görüntülere çevrilir. Yani hareket eden cisimlerin yansıyan ses dalgalarından elde edilen bilgilere göre görüntü elde edilir. Hareket eden cisimler kan hücreleri olduğu için, akan kan hücrelerinin hızı ve yönü özel bilgisayar tarafından yine iki boyutlu, ancak kanın akış yönüne göre renklendirilmiş canlı görüntülere dönüştürülür. 

Bu özel sistem, damarlar hakkında fizyolojik ve anatomik bilgi edinebilinir. Basit, rahat uygulanabilen, radyasyon riski içermeyen ve hem damarın iç kısmını, kapakçıkları hem de damar duvarını gösterebilen değerli bir tanı yöntemidir. Varis hastalığında reflü sonucu oluşan varislerin çoğu fizik muayene ile tespit edilebilinir. Ancak kapak yetmezliği sonucu varise neden olan ven veya venler, yani olayın temel nedeni çıplak gözle veya elle yapılan muayene ile anlaşılamaz. Bu venlerin anatomisini, morfolojisini, içinden geçen akımın özelliklerini, kapaklardaki kaçağın durumunu bize görüntüleyebilir.

yeniafak.jpg


Varis tedavisine başlamadan önce mutlaka yaptırılmalıdır. Örneğin köpük, skleroterapi, iğne tedavilerinden önce de mutlaka yaptırılması gereken bir işlemdir.  Varis tedavisinin doğru yapılabilmesi için venöz hastalığı olan hastalar bu cihaz ile incelenmeli, hastalıklı damarların haritası çıkarılmalı ve tedavi bu haritaya göre yapılmalıdır. Damar haritalama, mutlaka deneyimli bir hekim tarafından yapılmalıdır. Varis ameliyatı sonra tekrar varis oluşmasının esas nedeni,   yanlış haritalandırmadır. Değerlendirmede, tüm bacak venöz sisteminin, derin, yüzeyel ve perforatör venelerin çapı, anatomik seyri, dallanması ve varyasyonların anatomik özelikleri, Safeno femoral bileşke (SFB) ve Safeno popliteal bileşke'deki (SPB) akım yönleri, ven lümenleri ve duvar yapısı, kapak fonksiyonları, venlerde obstrüksiyon, arteryal dolaşım incelemeye alınır. 
 

 
 

har.jpg

har1.jpg
 
Venöz kapaklarda çevresel veya genetik etkenlere bağlı olarak gelişen kronik venöz yetmezlik sonucunda Vena Safena Manga, Vena Safena Parva  ve KILCAL VARİSLERDE  kademeli olarak GENİŞLEME VE KIVRILMALAR oluşur. Oluşan kronik venöz yetmezlik ve variköz venler, hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerler. Yıllardır klasik tedavi, cerrahi işlem olmuştur. Fakat cerrahi işlemin invaziv olması, iyileşmenin uzun sürmesi ve yüksek oranda rahatsızlığın nüksetmesi sonucunda son yıllarda endovenöz lazer tedavisi  yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doppler Ultrasonografi ile önce hastaların lazer tedavisine uygunluğu araştırılmaktadır. Daha sonra, Doppler US eşliğinde lazer işlemi hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. En sonunda, Doppler US ile işlem sonrası işlemin etkinliği ve nüks olup olmadığı kolaylıkla belirlenebilmektedir. Varis yani venöz yetmezliklerinin klasik tedavisi olan cerrahi işlem yerine renkli doppler ultrason eşliğinde uygulanabilen minimal invaziv, güvenli, kolay ve yüksek oranda etkili bir metodudur.

damar_haritalama.jpg

 
 
 

 

Yukarıdaki gazete haberinin tamamı aşağıdadır

VARİS, LENFÖDEM, DAMAR TIKANIKLIKLARI TEDAVİSİNDE EN ETKİN YÖNTEM: DAMAR HARİTALAMA

Prof. Dr. Ahmet Akgül, toplum sağlığının en büyük sorunlarından biri olan, bacaklarda görülen varis, lenfödem ve damar tıkanıklıkları hastalıklarının artık sorun olmaktan çıktığını söyledi. Akgül, “Özellikle ileri yaşta ortaya çıkan bacak ağrıları ve şişlikle ilerleyen bu kardeş hastalıklar toplumda hem sağlık sorunu hem de ekonomik sorun olarak yerini korumakta” dedi.
Prof. Dr. Ahmet Akgül, varis, lenfödem ve damar tıkanıklıkları tedavisinde yeni bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Damar Haritalama olarak adlandırılan yeni yöntemle kendi geliştirdiğimiz özel yazılımlarla Renkli Doppler Ultrason cihazı ile hasta ayakta dururken bacağındaki tüm damar, varis, lenf sisteminin haritası çıkarılmaktayız. Damar yaşını ölçen, damardaki değişimleri kaydeden, daha sonra damarda tıkanma veya bozulma riskini ortaya koyan bir sistem. Böylece özellikle genç bayan hastaları etkileyen varisi olan bir hastada varise neden olan durumlar tek tek ortaya çıkarılmakta. Varis damarındaki kapakçıkların sayısı, yetmezlik derecesi, fazladan bir damar olup olmadığı, varis içinde pıhtı olup olmadığı, varis tedavisi acaba yeterli olmuş mu gibi birçok soruya cevap bulunmakta. Aynı şekilde daha çok ileri yaşta ve sigara içen erkekleri etkileyen bacak atardamarı tıkanıklığı ve damar sertliği ile ilgili en ince ayrıntılar, bacak neden tıkanmış, tıkanıklık nerede, damar tedaviye uygunmu, ameliyat başarılı olabilir mi, ameliyat yapıldıysa başarılı olmuş mu, tekrar eder mi gibi sorular aydınlatılmakta. Bir türlü yüzü gülmeyen hasta grubu olan Lenfödem hastaları da unutulmamış. Hastada niye bacak şişliği var, lenf damarları nasıl çalışıyor, niye lenf damarları tıkanmış, nasıl açılır, ameliyat çözüm mü, ameliyat sonrası başarı var mı, lenf masajı işe yarar mı gibi sorular tedaviden önce cevaplanmakta.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Akgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hangi yaşta olursa olsun damar hastalıkları toplumumuzun çoğunu etkilemekte. Genç bayanlar estetik nedenli veya ağrı ve şişliklerden şikayetçi olup bacaklarında varislerden yakınmaktalar. Yaşı birazcık ilerlemiş erkekler de ise daha çok damarlarda sertlik, kireçlenme ve tıkanma şikayetleri olmakta. Hatta her yaşta görülen ve her iki cinsiyette de sıklıkla rastlanan lenf damarlarında tıkanıklıklarla seyreden lenfödem hastaları var. Şimdiye kadar tüm dünyada ve ülkemizde damar tedavileri hep hastalığı görünen damarlar üzerinedir. Yani hastada varis varsa varisi tedavi edelim, atardamar tıkanıklığı varsa o damara baypass yapalım, lenfödem varsa lenfödem masajı yapalım gibi. Hiçbir zaman her 3 damar sistemin de aynı ağın yansıması olduğu dikkate alınmıyor. İşte biz alıyoruz. Bunu bir örnekle tarif edeyim: Hasta yıllardır varis hastalığı çekmekte ve sonunda karar veriyor ve varis ameliyatı oluyor. Ama korktuğu başına geliyor ve varis tekrarlıyor. Peki neden? İşte biz hem bu sorulara cevap veriyoruz hem de hastanın varis ameliyatı öncesi damarlarını haritalayarak tüm damar sistemindeki sorunları çözüyoruz ve varis tedavisi sonrası varis tekrarlamıyor. Aynı şekilde tekrarlayan varisleri de kalıcı olarak tedavi ediyoruz. Niye kalıcı dedim? Çünkü hastanın bacağındaki her 3 damar sistemindeki sorunu çözüyoruz bu teknikle. Böylece hem varis hem lenfödem hem de damar tıkanıklıkları kalıcı şekilde tedavi edilebiliyor. Her yaş ve cinste herkese uygulanabiliyor hatta hamilelere bile. Hastaya acı vermiyor, radyasyon içermiyor, ses dalgalarını kullanıyor. Özel yazılımlarla güçlendirilmiş bu cihaz, bir radar cihazı gibi dokulara ses dalgalan gönderiyor ve ses dalgaları dokuların yoğunluğuna göre geri yansıtıyor. Yansıyan bu ses dalgaları cihazın özel bilgisayar tarafından görüntülere çevrilir. Yani hareket eden cisimlerin yansıyan ses dalgalarından elde edilen bilgilere göre görüntü elde edilir. Hareket eden cisimler kan hücreleri olduğu için, akan kan hücrelerinin hızı ve yönü özel bilgisayar tarafından yine iki boyutlu, ancak kanın akış yönüne göre renklendirilmiş canlı görüntülere dönüştürülür. Bu özel sistem, damarlar hakkında fizyolojik ve anatomik bilgi edinebilinir. Basit, rahat uygulanabilen, radyasyon riski içermeyen ve hem damarın iç kısmını, kapakçıkları hem de damar duvarını gösterebilen değerli bir tanı yöntemidir. Varis hastalığında reflü sonucu oluşan varislerin çoğu fizik muayene ile tespit edilebilinir. Ancak kapak yetmezliği sonucu varise neden olan ven veya venler, yani olayın temel nedeni çıplak gözle veya elle yapılan muayene ile anlaşılamaz. Bu venlerin anatomisini, morfolojisini, içinden geçen akımın özelliklerini, kapaklardaki kaçağın durumunu bize görüntüleyebilir.
Varis tedavisine başlamadan önce mutlaka yaptırılmalıdır. Örneğin köpük, skleroterapi, iğne tedavilerinden önce de mutlaka yaptırılması gereken bir işlemdir. Varis tedavisinin doğru yapılabilmesi için venöz hastalığı olan hastalar bu cihaz ile incelenmeli, hastalıklı damarların haritası çıkarılmalı ve tedavi bu haritaya göre yapılmalıdır. Damar haritalama, mutlaka deneyimli bir hekim tarafından yapılmalıdır. Varis ameliyatı sonra tekrar varis oluşmasının esas nedeni, yanlış haritalandırmadır. Değerlendirmede, tüm bacak venöz sisteminin, derin, yüzeyel ve perforatör venelerin çapı, anatomik seyri, dallanması ve varyasyonların anatomik özelikleri, Safeno femoral bileşke (SFB) ve Safeno popliteal bileşke’deki (SPB) akım yönleri, ven lümenleri ve duvar yapısı, kapak fonksiyonları, venlerde obstrüksiyon, arteryal dolaşım incelemeye alınır.”

Hastanın VENÖZ YETMEZLİĞİ düzeltildikten sonra LENFÖDEM MASAJI yapılmalıdır. Bilinmelidir ki lenfödem ile varis hastalıkları birlikte seyreder. Varisler genelde iç varistir, deride varis olsa bile, zaten lenfödem şişliğinden gözle görülmez.

Varis İç Varis Venöz Yetmezlik Hastalıkları ve Tedavileri için ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız

Varis hastalığı ve "tedavisi yok, bu hastalıkla yaşamaya alış"  denilen hastaların tedavi sonrası yorumlarını okumak için lütfen tıklayınız

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL'ün özgeçmişine ulaşmak için lütfen tıklayınız

İletişim ve Randevu için lütfen tıklayınız   

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.