Prof Dr Ahmet Akgul Dopler Doktoru
 


Prof. Dr. Ahmet Akgul pasi ka mbaruar studimet bazë në Fakultetin e mjkësisë pranë Universitetit të Ankarasë, në vitin 1997 ka vazhduar studimet e specializimit në spitalin "Turqia", Spitali i Specializimit të Lartë Arsimor dhe Hulumtues, "The Methodist Hospital-Baylor College of Medicine" në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Houston si dhe në klinikën për Kirurgji Kardiovaskulare në Texas. Në vitin 2003 është kthyer në Turqi dhe ka filluar të punojë si kryeasistent në spitalin Spitalin e Specializimit të Lartë Arsimor. Përveç detyrës si kryeasistent, në vitin 2004 ka marrë detyrën e redaktorit në shtëpinë botuese më të madhe që ka botuar punime në fushën e mjekësisë në Turqi. Gjithashtu në këtë periudhë Profesori në fjalë, ka dhënë kontribut të rëndësishëm në ngritjen e nivelit të revistës shkencore me karakter mjkësor "Resvista e Shkencave Mjekësore të Klinikave të Turqisë", e cila ka qenë e para dhe e vetmja që ka publikuar punime multidisciplinare edhe në gjuhën angleze edhe në gjuhën turke, kështu duke kontribuar që të ngritet në indekset më të rëndësishmë në botë. Përveç detyrës së redaktorit, Akgul ka qenë përgjegjës për vlersimin e shumë punimeve shkencore të cilët janë shkruar nga mjekë të ndryshëm të cilët kanë shprehur dëshirë dhe vullnet për ngritje në sferën akademike. Gjithashtu, për shumë mjekë dhe punojnës medicinalë, brenda dhe jashtë shtetit ka realizuar trajnime dhe ka ligjëruar për mënyrën dhe metodën e pregatitjes dhe botimeve të punimeve shkencore nga fusha e mjekësisë.

Në vitin 2005 në spitalin "Turqia", Spitali i Specializimit të Lartë Arsimor dhe Hulumtues, ngritet në detyrën e zëvendës-kryemjekut. Kështu që detyra e tij zgjerohet edhe jashtë kornizave të detyrës klinike në fushën e kirurgjisë kardiovaskulare duke u koncentruar edhe në menaxhim të punës së spitalit me synim të rritjes së kënaqshmërise edhe të punëtorëve edhe të pacientëve.

Prof. Dr. Ahmet Akgül në vitin 2007 pasi fiton titullin e Docentit në fushën e Kirurgjisë Kardiovaskulare në vitin 2009 ngarkohet me detyrën për themelimin e Klinikës Kardiovaskulare pranë spitalit "Dr Sadi Konuk", Spital Arsimor dhe Hulumtues në Bakırköy të Stambollit. Aty ka vazhduar më tej me punimet me titullin e shefit dhe themeluesit të kësaj klinike. Në klinikën që kishte themeluar së bashku me ekipin punues të mjekëve, Prof. Dr. Ahmet Akgül ka treguar një sukses të veçantë ku punimet iu kanë publikuar edhe në sektorin e medias së shkruar vendore (me tituj si hapat e parë në fushën e Kirurgjisë Kardiovaskulare) poashtu posedon edhe qindra botime në literaturën mjekësore. Janë kuruar qindra pacientë me pamjafuteshmëri të valvulave, variçe të brendshme, si dhe pacientë me mungesë të kurimit të plagëve të variçeve me metodën e cila mban emrin e tij. (Metoda Akgül). Pas sukseseve të dala nga operimi me anë të metodës Akgül është ftuar në kongrese fillimisht ne Itali pastaj edhe në SHBA që t'ua prezanton kolegëve këtë metodë ku si metodë ka arritur të futet në literaturën mjekësore.

Përshkak të ritjes së numrit të të moshuarve në Turqi dhe për shkak që sëmundjet kardiovaskulare më shpesh paraqiten te mosha më e vjetër, profesori në fjalë është themelues i departamentit të Gerontologjisë (Shkenca mbi plakjen) në kuadër të Universitetit të Stambollit. Gjithashtu në këtë department ka fituar titullin Profesor si dhe kryetar i departamentit.

Prof. Dr. Ahmet Akgul është zëvendës dekan në Fakultetin e Shkencave Shëndetësore pranë Universitetit të Stambollit, kryetar i departamentit të Gernotologjisë dhe përgjegjës akademik në klinikën Kardiovaskulare pranë spitalit "Dr Sadi Konuk", Spital Arsimor dhe Hulumtues në Bakırköy të Stambollit.

Shef i klinikës të Kirurgjisë Kardiovaskulare pranë "Dr Sadi Konuk", Spital Arsimor dhe Hulumtues në Bakırköy. 
Kryetar i departamentit të Gernotologjisë.

 

PROF. DR. AHMET AKGÜL 

DEKAN 2018-....

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU VE SENATO ÜYESİ 2018-...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

YÖNETİM KURULU VE SENATO ÜYESİ 2015-2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

DEKAN 2015-2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İST-GETAM KURUCU BAŞKANI 2017-...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DEKAN VEKİLLİĞİ / YARDIMCILIĞI  2014-2015

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

TIBBİ KÖŞE YAZARLIĞI 2014-.. 

MEDİMAGAZİN GAZETESİ

BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2014-...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ 

PROFESÖRLÜK 2014-...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

TV SAĞLIK PROGRAMLARI YAPIMCI VE SUNUCULUĞU. 2014...

"TIBBI GÖRÜŞ" SAĞLIK PROGRAMI, İSTANBUL

KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ KURUCU ŞEFİ 2009-...

BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KALP-DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ, İSTANBUL

DOÇENTLİK 2007-2014

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, KALP-DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ, ANKARA

BAŞHEKİM YARDIMCISI 2005-2009

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ANKARA

TIP DERGİLERİ YAYIN EDİTÖRÜ 2004 - 2011

TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES,

TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SCIENCES,

BAŞASİSTAN 2003-2009

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, KALP-DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ, ANKARA

FELLOWSHIP: 2001-2002

MICHAEL E. DEBAKEY, DEPARTMENT OF SURGERY, DIVISION OF TRANSPLANT SURGERY AND ASSIST DEVICES, BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, HOUSTON, TEXAS, USA

ASİSTANLIK 1997-2003

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, KALP-DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ, ANKARA

INTERNSHIP: 1996-1997

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İBN-İ SİNA VE CEBECİ HASTANELERİ, ANKARA

ÜNİVERSİTE: 1990-1996

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ANKARA

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

- Mekanik dolaşım desteği altındaki miyopatik kalplerde re-remodeling. Danışman: Prof Dr George P Noon, Keith A Youker, PhD (Michael E DeBakey Department of Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, Tx, USA) Tez Jurisi: Prof Dr Ali Kutsal, Prof Dr Mustafa Paç, Doç Dr Ali Şaşmaz (Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi)

YETERLİLİKLERİ ve İLGİ ALANLARI

-          Bakırköy gibi Türkiye'nin en büyük ve hareketli merkezinde her türlü kalp, damar, varis işlemlerinin rahatlıkla yapıldığı bir kliniği 2009 yılında kurmak, yönetmek ve 2015 yılında Türkiye'nin en başarılı ve en iyi merkezi yapmak

-          Kalp ve damar hastalıklarına bağlı her türlü acil hasta tanı, tedavisi ve takibi

-          Kalp ve damar hastalıklarına bağlı her türlü yoğun bakım hastası tanı, tedavisi ve takibi

-          Kalp ve damar hastalıklarına bağlı her türlü servis ve poliklinik hastası tani, tedavisi ve takibi

-          Yalnızca kalp ve damar hastalıkları değil tüm tıp dallarında hastalıklar ve koruma önlemleri konusunda halkı bilgilendirmek için TV'de sağlık programları yapmak

-          Son dönem tıbbi gelişmelerden, tüm hekim ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek ve dikkati artırmak amacıyla sağlık gazetelerinde bilimsel köşe yazıları yazmak

-          Tıp yayıncılığı ve Editörlük

-          Türkiye ve yurtdışında bilimsel makale yazmak ve bilimsel dergilerini ulusal ve/veya uluslararası indekslere sokmak isteyenlere makale yazım ve kabulu hakkında dersler vermek, seminerler düzenlemek, dergi editör ve yayıncılara danışmanlık hizmeti vermek

-          Türkiye'nin tek tıp doktoru olan Gerontoloji Profesörlüğü olarak, toplumun ve kişilerin hem sağlıklı hem de hasta durumlarında, sağlıklı yaşlanma ile ilgili danışmanlık vermek.

-          Sağlıklı bir yaşlı toplum oluşturmak amacıyla, "yaşlı dostu ev", "yaşlı dostu site", "yaşlı dostu ilçe", "yaşlı dostu il", "yaşlı dostu belediye","yaşlı bakım hizmetleri", "yaşlı ve yaşlanmayla ilgili özel ve/veya tüzel projeler","huzur evleri", "kaplıcalar ve rehabilitasyon merkezleri", "yaşlı ve yaşlanma ile ilgili politikalar oluşturmak" konularında danışmanlık vermek

-          Kalp Hastalıkları ile ilgili özel ilgi alanları:

-          Robot ile kalp ameliyatları

-          Robot ile ASD kapama

-          Robot ile kalp tümörü çıkarılamsı

-          Robot ile koroner baypas

-          Robot ile mitral kapak değişimi ve tamiri

-          Robot ile aritmi tedavisi

-          Robot ile kalp etrafında sıvı birikmesi olan perikardiyal efüzyon ve tamponat tedavisi

-          Açık ve kapalı kalp ameliyatları

-          Meme altı ve koltuk altı kesilerle estetik ve kapalı kalp ameliyatları

-          Kalp krizi yani miyokard enfarktüsü ameliyatları

-          Koroner baypas ameliyatları

-          ASD onarımı ve kapatılması ve ameliyatları

-          VSD onarımı ve kapatılması ve ameliyatları

-          Mitral kapak onarımı, düzeltilmesi ve ameliyatları

-          Triküspit kapak onarımı, düzeltilmesi ve ameliyatları

-          Pulmoner kapak onarımı, düzeltilmesi ve ameliyatları

-          Aort kapak onarımı, düzeltilmesi ve ameliyatları

-          Aritmi ve kalp ritm bozukluğu tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Atrial fibrilasyon tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Çarpıntı tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Kalp içi ve/veya göğüs içi kitle, tümör, kanser tanısı, tedavisi ve ameliyatları

-          Kalp anevrizması tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Kalp tümörleri ve kanserleri tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Kalp yetmezliği tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Kalp yetmezliğinde kök hücre uygulamaları

-          Aort ve göğüs içi büyük damarların anevrizma ve diseksiyonu tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Pulmoner emboli yani akciğer pıhtısı tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Kalp zarı olan perikard iltihaplanması, kalınlaşması ve sızı toplanması tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Kalp dışı alan olan mediasten deki her türlü kitle, tümör, kanser ve iltihap tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Şah damarı yani karotis arteri tıkanıklıkları tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Şah damarı anevrizması yani genişlemesinin tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Şah damarı plaklarına bağlı inme ve felçlerde tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Şah damarı diseksiyonu tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Kol damarları tıkanıklıkları tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Kol damarları anevrizması yani genişlemesinin tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Kol damarları diseksiyonu tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Karındaki organlara ait ve/veya aorta ya ait tıkanıklıkların tanısı, tedavisi, kateteri ve ameliyatları

-          Karındaki organlara ait ve/veya aortaya ait anevrizmaların tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Aort anevrizması ameliyatları

-          Aort anevrizmasında EVAR uygulamaları

-          Aort tıkanıklığının tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Aort koarktasyonu tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Karındaki organlara ait ve/veya aortaya ait diseksiyonların tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Böbrek damarı tıkanıklıklarının tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Böbrek damarı anevrizmasının tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Hemodiyaliz için fistül, kalıcı kateter için her çeşit işlem ve modern ameliyatları

-          Hipertansiyon yani tansiyon yüksekliğinin tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Hipotansiyonun yani tansiyon düşüklüğünün Böbrek damarı tıkanıklıklarının tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Barsak damarları tıkanıklığı tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Barsak damarları anevrizması tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Bacak damarları tıkanıklığı tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Bacak damarları anevrizması tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Bacak damarları diseksiyonunun tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Diz damarlarının tıkanıklığı tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Diz damarları anevrizması tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Diz damarları diseksiyonunun tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Buerger hastalığının tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Damar iltihabı yani vaskülitlerin tanısı, tedavisi, kateteri ve en modern ameliyatları

-          Damar tıkanıklıkları tedavisinde kök hücre uygulamaları

-          Derin ven trombozu DVT tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Bacak toplardamar tıkanıklığı tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Vena kava şemsiyesi yerleştirme ve takibi

-          Varis hastalıkları tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Bacak varisi tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Kol varisi tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Gövde varisi tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Kılcal damar, telenjektazi, retiküler venler tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Bacak toplardamar yetmezlikleri tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Diz arkası varisi tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Ayak bileği tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Varis hastaları için varislere köpük ve/veya sıvı madde enjeksiyonu yani skleroterapi ile tedavileri

-          Varislerin lazer, radyofrekans ile kurutulması

-          Bacak toplardamarlarında kapak yetmezliğine bağlı varislerde tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Bacaklarda kapak reflüsüne bağlı varislerde tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          İç varis tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          İç varise yol açan toplardamar kapak reflüsünün tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          İç varis kapakçık onarımları

-          İç varis kapakçık nakli

-          İç varis tedavisi

-          Varislerin nedenlerini ortaya çıkarmak için Doppler ve Ultrason uygulamaları

-          Lenfödem tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

-          Lenf yolları açılması ve toplardamarla ağızlaştırılması ameliyatı

-          Lenfödem de kompresyon, bandajlama ve tedavileri

-          Lenfödem ve iç varis birlikteliğinde tanısı, tedavisi, ameliyatsız kateter ve lazer veya radyofrekans  tedavisi ve en modern ameliyatları

ALDIĞI ÖDÜLLER/İLKLER

19. Young Lymphologist Award (Genç Lenf Doktoru Ödülü) - European Society of Lymphology

18. Makedonya Tetova Üniversitesi Teşekkürname

17. Bakırköy Devlet Hastanesi Teşekkürname

16. BakırköyLife Dergisi, 1. Düşünen İnsan Ödülü (Haziran 2011)

15. Yılın en iyi Tıp Dergisi: Türkiye Klinikleri (Yayın Editörlüğü)

14. Yurtdışı Türkçe makale yayınlayabilen multidisipliner dergi alanında ilk indekse giren dergi Yayın Editörlüğü

13. Bakırköy Kaymakamlığı Takdirname

12. Bakırköy Sadi Konuk EA Hastanesinde kalp damar cerrahisi kurulması ve ilk kalp ameliyatı

11. Devlet Hastanelerinde ilk robotla kalp ameliyatı

10. Devlet Hastanelerinde ilk hibrid-robot kalp ameliyatı

9. Anti-aging ve Estetik Tıp Derneğine yapılan katkılardan dolayı plaket (Kasım 2008) 8. Hekimler Birliği Vakfı Bilime Katkılardan Dolayı plaket

7. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Davetli Konuşma teşekkürü 

6. Bezmi Alem Üniversitesi Davetli Konuşma teşekkürü

5. Bakırköy Sadi Konuk EAH Davetli Konuşma teşekkürü

4. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Davetli Konuşma teşekkürü

3. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Hizmet ödülü

2. Türkiye'nin önde gelen tıbbi yayıncılık kurumundan birinde Yurtdisi ve Indexler Danismanligi

1. Tibbin "her branşında" olmak üzere, en fazla yayın inceleme ve karara bağlama

BİLİMSEL DERGİ/KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

21. Gerontolojik / 65+ Deri ve Sorunları

20. Geronteknoloji 2019

19. Journal of Surgery: Open Access journal, Hindaui Publication

18. Kalp Cerrahisinde Temel Kavramlar Özel Sayısı

17. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences) (indexed in: SCI-Expanded,EMBASE/Excerpta Medica, Scopus, Index Copernicus, CINAHL, Chemical Abstracts (CA), Journal Citation Reports/Science Edition, CABI, Türkiye Atıf Dizini, ProQuest, EBSCO, Türkiye Klinikleri Tıp Veritabanı: yılın en iyi tıp dergisi) (2004 - 2011)

16. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences(indexed in: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Scopus) (2004-2011)

15. Kalp Cerrahisinde Robotik Cerrahi Ozel sayisi

14. Kalp Cerrahisinde Hibrid Prosedürler Özel Sayısı

13. Kalp Damar Cerrahisi Venöz Ülser Özel Sayısı

12. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Research (Yurtdışı Koordinatörlüğü)

11. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji (Yayın Sekreterliği)

10. Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi (Yayın Sekreterliği)

9. Turkiye Klinikleri MEDİTEST (Yayın Kurulu Üyeliği, 1995)

8. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2010 (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

7. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2009 (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

6. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2008 (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

5. Seminars in Vascular Surgery, 2005,No:4. Non-aortic aneurysms: Diagnosis and treatment in endovascular era (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

4. Seminars in Vascular Surgery, 2005, No:3. Venous Thromboembolism: New Perspectives (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

3. Seminars in Vascular Surgery, 2005, No:2. Carotid stenting: Indications, technique, training, credentialing (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

2. Seminars in Vascular Surgery, 2005, No:1. Treatment of veNous insufficiency Türkçe Çeviri Editörlüğü)

1. Diabetes and cardiovascular diseases: Integrating science and clinical medicine (Türkçe Çeviri Editörlüğü)

BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

122. Akgül A, Kocabay G. Yaşlılarda görülen kardiyovasküler problemlerin tanı ve tedavisinde teknolojinin kullanımı. Akgül A, editör. Geronteknoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye

Klinikleri; 2019. p.1-6.

121. Irmak HS, Akgül A. Kırılgan yaşlılar ve teknolojik destekler. Akgül A, editör. Geronteknoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.60-5.

120. Akgül A, Boyacıoğlu K. COVID-19 pandemisi sırasında kardiyovasküler operasyonların perioperatif yönetimi. Kocabay G, editör. Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) ve

Kardiyovasküler Sistem. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.72-5. Türkiye Klinikleri COVID - 19

119. Mesut ÖZDİNÇ, Kerem ŞENEL, Selcen ÖZTÜRKCAN, Ahmet AKGÜL. Predicting the Progress of COVID-19: The Case for Turkey. Turkiye Klinikleri J Med Sci.2020;40(2):117-

9Predicting the Progress of COVID-19: The Case for Turkey. Turkiye Klinikleri J Med Sci.2020;40(2):117-9

118. İbrahim SAYIN, Zahide Mine YAZICI, Ferhan ÖZ, Ahmet AKGÜL. Otolaryngology-Head and Neck Surgery Perspective of COVID-19. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2020;40(2):120-

4

117. Ahmet AKGÜL. Online Counselling for New Onset Symptoms/Signs in 65+ Patients with Lympho-Venous Diseases in the Era of COVID-19. Turkiye Klinikleri J Med Sci.

2020;40(2):125-6

116. Kerem ŞENEL, Mesut ÖZDİNÇ, Selcen ÖZTÜRKCAN, Ahmet AKGÜL. Instantaneous R for COVID-19 in Turkey: Estimation by Bayesian Statistical Inference. Turkiye Klinikleri J

Med Sci. 2020;40(2):127-31

115.  Akgul A, Tarakci E, Arman N, Civi T, Irmak S. A Randomized Controlled Trial Comparing Platelet-Rich Plasma, Low-Level Laser Therapy, and Complex Decongestive

Physiotherapy     in Patients with Lower Limb Lymphedema. Lymphat Res Biol. 2020 Feb 19.Akgul A, Tarakci E, Arman N, Civi T, Irmak S.A Randomized Controlled Trial Comparing

Platelet-Rich Plasma, Low-Level Laser Therapy, and Complex Decongestive Physiotherapy in Patients with Lower Limb Lymphedema. Lymphat Res Biol. 2020 Feb 19.

114. Akgul A. Future Concepts: Lymphangiogenesis in Lymphedema Therapy. Plast Reconstr Surg. 2020 Jan;145(1):214e-215e.

113. Akgül A, Altunel CT, Kartal SP. Kronik bacak ülseri. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.80-2.

112. Akgül A, Kocabay G. Periferik arter hastalıklarına bağlı deri değişiklikleri. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.77-9.

111. Altunel CT, Kartal SP, Akgül A. Beslenme bozukluklarına bağlı deri değişikleri. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.52-3.

110. Kartal SP, Altunel CT, Akgül A. Egzematöz dermatitler. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.45-50.

109. Irmak HS, Karaaslan T, Arman N, Tarakçı E, Akgul A. Düşme Öyküsü Olan Yaşlıların Ev Ortamlarının ve Düşme Risklerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2019;4(1):7-15

108. Akgul A, Arman N, Tarakçı E, Alarçın EY, Saydam R, Büyükkaya F, Irmak HS, Karaaslan T. İstanbul Bahçelievler İlçesinde Yaşayan Yaşlıların Düşme Prevalansı ve Düşme Risklerinin Belirlenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2018;38(2):107-15

107. Akgul A, Tarakçı E, Arman N, Büyükkaya F, Irmak HS, Karaaslan T. Yaşlılarda Denge, Mobilite ve Düşmenin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2018;38(1):94-8

106. Akgul A, Kavala AA, Turkyılmaz S, Çırak M. Derin Ven Trombozunda ve Pulmoner Embolide Yeni Nesil Oral Antikoagülan Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics. 2018;11(2):168-72

105. Akgul A. Venöz Yetmezlikte Cerrahi Tedavi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics. 2017;9(2):98-117

104. Akgul A. Varicose Vein Surgery in Behçet's Disease. World Clin J Med Sci. 2017;1(2):57-9
Durmazlar SPK, Akgul A. Prof.Dr. Hulusi Behçet: An Eponym Who is Referred to. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2015;35(2):57-9

103. Kavala AA, Şişli E, Türkyılmaz S, Kuserli Y, Aykut K, Kömürcü İG, Polat EB, Bakuy V, Ereren E, Akgul A. Endovenöz Lazer Ablasyonda Kullanılan 1470 ve 980 Nanometre Dalga Boylarının Yan Etki ve Rekanalizasyon Açısından Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2014;34(3):345-50

102. Akgül A, Altunel CT, Kartal SP. Kronik bacak ülseri. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.80-2.

101. Kartal SP, Altunel CT, Akgül A. Deri enfeksiyonları. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.97-104.

100. Akgül A, Kocabay G. Yaşlılarda görülen kardiyovasküler problemlerin tanı ve tedavisinde teknolojinin kullanımı. Akgül A, editör. Geronteknoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.1-6.

99. Irmak HS, Akgül A. Kırılgan yaşlılar ve teknolojik destekler. Akgül A, editör. Geronteknoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.60-5.

98. Akgul A, Kus G, Mustafaoglu R, Karaborklu AS. Is Video-Based Education an Effective Method in Surgical Education? A Systematic Review. J Surg Educ. 2018 Sep - Oct;75(5):1150-1158. 

97. Akgül A, Cirak M, Birinci T. Applications of Platelet-Rich Plasma in Lymphedema.  Lymphat Res Biol. 2016 Dec;14(4):206-209.   

96. Akgul A, Guner B, Çırak M, Çelik D, Hergünsel O, Bedirhan S.  The Beneficial Effect of Hypnosis in Elective Cardiac Surgery: A Preliminary Study.  Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Oct;64(7):581-588.     

95. Akgül A. Kalp ve damarları yaşlandıran riskler. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi. 2017:10(4)

94. Akgül A. Venöz yetmezlikte cerrahi tedavi. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2017;9(2):98-117   

93. Akgul A. Varicose vein surgery in Behçet's disease.  World Clin J Med Sci 2017;1(2):57-9

92. Gürsoy M, Bakuy V, Atay M, Gulmaliyev J, Akgül A. Hybrid approach in patients with recurrent brachial aretry embolism: adjunctive tissue plasminogen activator infusion following embolectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jan;20(1):56-8. doi: 10.5505/tjtes.2014.73930 

91. Erbahçeci SA, İslim F, Akgul A, Çil B. Concomitant transarterial and transvenous embolization of a pelvic arteriovenous malformation using a new liquid embolic agent, squid-12 and detachable coils. Case Rep Vasc Med  2014;2014:972870. doi: 10.1155/2014/972870. Epub 2014 Aug 7.

.90. Akgul A,Gursoy M, Bakuy V, Komurcu G, Caglar IM, Gulmaliyev J. Spontaneous triple coronary artery dissection. Ann Thorac Surg 2013;95:1443-5

89. Gursoy M, Altun S, Gulmaliyev J, Akgul A. Management of sterno-mediastinitis using titanium mesh following cardiac surgery. HSR Proceedings in intensive care and cardiovascular anesthesia 2013;5(2):119-20.

88. Bakuy V, Gursoy M, Hokenek F, Gedikbasi A, Atay M, Nurdag A, Caglar IM, Ugurlucan M, Akgul A. Prolidase activity in patients with coronary artery aneurysm. Angiology DOI: 10.1177/0003319713491136

87. Akgul A, Gursoy M, Bakuy V, Polat EB, Kmurcu IG, Kavala AA, Turkyilmaz S, Caglar IM, Tekdos Y, Atay M, Altun S, Gulmaliyev C, Memmmedov S. Comparison of standart Euroscore, Logistic Euroscore and Euroscore II in prediction of early mortality following coronary artery bypass grafting. Anadolu Kardiology Derg 2013;13(5):425-31

86. Katrancioglu N, Ozerdem G, Arslan S, Akgul A, Berkan O. [Cardiovascular disorders and genetic]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg- Special Topics 2012;4(3):138-42.

85. Mataraci I, Polat A, Akgul A. Blood gas analysis and acid base balance]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg- Special Topics 2012;4(3):103-6.

84. Polat EB, Polat A, Akgul A. [Prosthetic vascular grafts]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg- Special Topics 2012;4(3):42-6

83. Goksedef D, Bitargil M, Akgul A. [Nutrition in cardiac patients and its effects on heart]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(3):25-33

82. Bakuy V, Korkmaz O, Akgul A. [Surgical anatomy of the heart]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(3):1-3

81. Kaplan S, Morgan JA, Akgul A, Argenziano M, Smith CR, Oz MC. [Totally Endoscopic Atrial Septal Defect Repair with Robotic Assistance: Surgical Technique and Review of the Literature]. Turkiye Klinikleri J Cardivasc Surg-Special Topics 2011;3:48-55

80. Yildiz CE, Akgul A. [Haptic Feedback in Robotic-Assisted Cardiac Surgery]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2011;3:22-5

79. Akgul A. [First Isolated Robotic and First Hybrid Procedures for Robotic-Assisted Cardiac Surgery Among State Hospitals]. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2011;3:18-21

78. Akgul A,Yildiz EY. [Training procedure for Robotic-Assisted Cardiac Surgery. Turkiye Klinikleri J cardiovasc Surg-Special Topics 2011;3:7-17

77. Akgul A, Unal O, Kervan U. The role of mast cells in cardiac diseases & surgery. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4)

76. Akgul A. Hypnosis in cardiac surgery. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):773-4

75. Akgul A. "Akgul's Technique" in repair of deep vein valves in patients with venous insufficiency. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):771-2

74. Cukurova Z, Eren G, Hergusel GO, Altun D, Kusku A, Cetingok H, Polat Y, Zeydan A, Durdu B, Akgul A. A new supportive therapy applied to adult respiratory distress syndrome: Intenventional lung asist device. Turkiye Klinikleri J Med Sci (Değerlendirmede)

73. Ozerdem G, Unal O, Katrancıoglu N, Bakuy V, Ozdemir O, Candemir B, Yılmaz MB, Berkan O, Akgul A, Kaya B. Treatment strategies and outcomes of coronary artery fistulas in Turkish adult population. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):609-14

72. Topal AE, Unal O, Akgul A. Importance of surgical exploration in the diagnosis of the penetrating vena cava injury in case of soft clot formation and unusual injury site. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011;23(2)

71. Vuran C, Unal O, Akgul A. Kryopreserve kalp kapağı üretim süreci ve homograft kapak bankası organizasyonu. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011;23(2)

70. Kaplan S, Morgan JA, Akgul A, Argenziano M, Smith CR, Oz M. Totally endoscopic atrial septal defect repair with robotic assistance: Surgical technique and review of the literature. Kalp Cerrahisinde robotik cerrahi özel sayısı.2011

69. Akgül A. Kalp Cerrahisinde "Hibrid" Kavramı ve Geleceği. Kalp Cerrahisinde Hibrid Prosedürler Özel Sayısı. 2011

68. Ozerdem G, Akgul A. Harvesting with carbon dioxide gas insufflation of the radial artery for coronary artery bypass grafting. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(6):2017-19.

67. Turkvatan A, Akgul A, Yener O, Olcer T, Cumhur T. Anomalous origin of bilateral vertebral arteries associated with an aberrant right subclavian artery and a common carotid trunk. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3):1116-20

66. Akgul A. State of focused attention with exaggerated acquisition for appropriate suggestion for patients in cardiac surgery. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(3):301- 2.

65. Akgul A, Bahar İ, Babaroglu S, Cobanoglu A. Multipl kapak replasmanı sonrası gelişen aortik psödoanevrizma. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2009 Ekim;17(4):293-295

64. Akgül A. Editörden editöre sunum. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1353-4.

63. Akgül A. State of focused attention with exaggerated acquisition for appropriate suggestions for patients in cardiac surgery. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(3):301-2.

62. Yay K, Çetin E, Altınay L, Parlar Aİ, Mungan U, Akgül A, Ulus AT, Bayazıt M. Popliteal arter anevrizmaları (Popliteal artery aneurysms). Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2009;1(2):13-16.

61. Akgül A, Polat A, Bakuy V, Özbalcı EA. Endovenöz varis tedavisi ve komplikasyonları (Endovenous Varicose Veins Treatment And Complications). Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2009;2(2):46-9

60. Akgül A. Homocysteine-related venous ulcer. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2008:20(3):149-150

59. Türkvatan A, Altınsoy D, Akgül A, Ölcer T, Cumhur T. Pulmonary artery dissection diagnosed by multidetector computed tomographic angiography: case report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):292-6.

58. Türkvatan A, Akgül A, Ökten S, Yener Ö, Özdemir M, Olcer T, Cumhur T. Multidetector computed tomographic angiography in the assessment of the hepatic artery variations. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):127-34.

57. Akgül A. Kardiyak mast hücreleri. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci;2008:20;63 56.Gücü A, Polat A, Kutluk E, Durmazlar SPK, Akgül A. Venöz Ülserde Tanı (Diagnosis in Venous Ulcer). Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2008;1(3):17-22

55. Ada S, Akgül A, Dursun R, Baba M.Venöz Ülserde Ayırıcı Tanı (Differential Diagnosis in Venous Ulcers). Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2008;1(3):23-30

54. Akgül A, Durmazlar SPK.Venöz Ülserlerin Medikal Tedavisi (Medical Treatment of Venous Ulcers). Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2008;1(3):31-33

53. Durmazlar SPK, Akgül A, Eskioglu F. Venöz Ülserde Geleneksel Yara Bakımı ve Yara Bakım Ürünleri (Tradional Wound Care and Wound Dressing in Venous Ulcers). Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2008;1(3):59-64

52. Durmazlar SPK, Akgul A, Eskioglu F, Tatlıcan S. B Vitamin Supplementation Reduced Serum Homocysteine and Interleukin-6 Levels in Patients with Behcet's Disease with Acute Venous Thrombosis: A Prospective Controlled Study Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(2):361-6

51. Akgul A. Can cardiac fibrosis be prevented? Mast cell inhibition versus anti-chymase activity. European Journal of Cardio-thoracic surgery 2009;35:552-557

50. Durmazlar SPK, Akgul A, Eskioglu F. Homocystein may involve in the pathogenesis of Behçet's disease by inducing inflammation. Mediators of Inflammation 2008

49. Durmazlar SP, Ulkar GB, Eskioglu F, Tatlican S, Mert A, Akgul A. Significance of serum interleukin-8 levels in patients with Behçet's disease: high levels may indicate vascular involvement. International Journal of Dermatology 2009;48:259-264.

48. Turkvatan A, Akdur PÖ, Akgül A, Ölçer T, Cumhur T, Duru E. Prevalence of incidental extracardiac findings on multidetector computed tomographic coronary angiography. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(1):169-75.

47. Akgül A.Turkey's publications in cardiovascular medicine. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2009;37(2):148-9.

46. Akgul A. Behçet's inflammatory vessels for cannulation in inflammatory aortic repair. Ann Thorac Surg 2009;87(5):1649

45. Durmazlar SPK, Akgul A, Eskioglu F. Hyperhomocysteinemia in patients with stasis dermatitis and ulcer: A novel finding with important therapeutic implications. J Dermatolog Treat 2009;1:1-4

44. Bahar I, Akgul A, Demirbag AE, Altinay L, Thompson LO, Boran M, Ozatik MA, Birincioglu L.Open heart surgery in patients with end-stage renal failure: fifteen-year experience. J Card Surg 2009;24(1):24-9

43. Yavaş S, Sarıtaş A, Kervan Ü, Bardakçı H, İşcan HZ, Akgül A, Göl MK. False aneurysm of the internal carotid artery after a penetrating injury: Case report. Turkiye Klinikleri j Cardiovasc Sci 2007,19:193-196.

42. Sarıtas A, Yavas S, Kervan Ü, Bardakçı H, Mavioglu L, Akgül A, İscan HZ. Reoperation for recurrent aneurismal disease in patient with Marfan Syndrome. A case report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007,19:153-8.

41. Yavas S, İşcan HZ, Mavioglu L, Ünal U, Akgül A, Birincioğlu CL. Closed mitral commissurotomy in mitral stenosis and pregnancy: Long term results. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007,19:105-110.

40. Akgul A, Mavioglu L, Katircioglu F, Pac M, Cobanoglu A. Levosimendan for weaning from cardiopulmonary bypass grafting". Heart Lung Circ. 2006 Oct;15(5):320-4.

39. Bahar İ, Akgul A, Babaroglu S, Ozatik Ma, Turhan H, Göl Mk, Şener E, Taşdemir O. Effects of combined mitral valve replacement and radiofrequency atrial ablation in chronic atrial fibrillation. Anadolu Kardiyol Derg 2006;6(1):41-8

38. Akgul A, Noon GP. Comparison of mast cell properties and myocardial structure in dilated and ischemic myopatic hearts under mechanical circulatory support. Eur J Cardiothorac Surg. 2006 Apr;29(4):637

37. Akgul A. The term of "Donor" in cardiac transplantation. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006,18.

36. Akgul A, Tuncel Ç, Kervan Ü, Tosya A, Ulus T, Bayazıt M, Katırcıoglu F. Prosthetic graft infections. Turkish J Vasc Surg, 2006 ;15(1) :7-10

35. Aras D, Topaloglu S, Cihan G, Deveci B, Özeke Ö, Maden O, Yıldız A, Çağırcı G, Akgül A, Kısacık H, Korkmaz Ş. Assesment of safety and efficacy of levosimendan therapy on symptomatic relief acute decompansated heart failure. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006;26:31-36.

34. Akgul A, Thompson L, Yıldız U, Göksel S, Kervan Ü, Babaroğlu S, Soylu Mö, Taşdemir O. The effect of preoperative left ventricular filling patterns on prognosis in patients with aortic valve replacement with prosthetic and mechanical valves. Turkiye Klinikleri J Med Sci.

33. Topaloglu S, Aras D, Biçer A, Güner E, Akgül A, Korkmaz Ş. Isolated congenital left ventricular diverticulum in adults: Case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci.

32. Bahar I, Akgul A, Ozatık Ma, Vural Km, Demırbag Ae, Boran M, Tasdemır O. Acute renal failure following open heart surgery: Risk factors and prognosis. Perfusion,20,317-22 (2005).

31. Akgul A, Babaroglu S, Bahar I, Bokesoy I, Bırıncıoglu L, Cobanoglu A. An unusual combination: aortic arch coarctation associated with Dandy Walker variant. International Journal of Cardiology,15,(2005).

30. Topaloglu S, Aras D, Ergun K, Altay H, Alyan O, Akgul A. Systemic lupus erythematosus: An unusual cause of cardiac tamponade a young man". Eur J Echocardiogr. 2006 Dec;7(6):460-2

29. Akgul A, Youker Ka, Noon Gp, Loebe M. Quantitative changes in mast cell populations after left ventricular assist device implantation". American Society of Artificial Internal Organs,51,275-80(2005).

28. Thompson Lo, Skrabal CA, Loebe M, Lafuente JA, Roberts RR, Akgul A, Jones VJ, Bruckner BA, Thohan V, Noon GP, Youker KA."Plasma neurohormone levels correlate with left ventricular functional and morphological improvement in LVAD recipients". Journal of Surgical Research,123,25-32 (2005).

27. Tarcan O, Ozatik MA, Kale A, Akgul A, Kocakulak M, Balcı M, Undar A, Kucukaksu DS, Sener E, Tasdemir O. Comparison of pulsatile and non-pulsatile cardiopulmonary bypass in patients with chronic obstructive pulmonary disease". Medical Science Monitoring,10,CR294- 299 (2004).

26. Akgul A, Skrabal CA, Thompson LO, Loebe M, Lafuente JA, Noon GP, Youker KA. The role of mast cells and their mediators in failing myocardium under mechanical ventricular support", Journal of Heart and Lung Transplantion,23,709-15 (2004).

25. Akgul A, Bahar I, Mavıoglu L, Babaroglu S, Bayazıt M. Left sided inferior vena cava complicated abdominal aortic surgery. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2004,24:681-2.

24. Akgul A, Ozatik MA, Kucuker SA, Bahar I, Tasdemır O. Repair of the aortic arch with left unilateral selective cerebral perfusion", Perfusion,19,77-79 (2004).

23. Skrabal A, Koerner MM, Roberts RR, Akgul A, Torre-Amıone G, Thompson Lo, Noon GP, Debakey ME, Loebe M. Betreuung von patienten an linksventrikularen unterstutzungssystemen mittels koordinator: Erfahrungen des Methodist DeBakey Heart Centers",Herz Thorax Gefasschir,18,52-56 (2004).

22. Kucuker SA, Stetson SJ, Becker KA, Akgul A, Loebe M, Lafuente JA, Noon GP, Koerner MM, Entman Ml, Torre-Amıone G. Improved right ventricular structure following LVAD support in patients with end-stage cardiomyopathy", Journal of Heart and Lung Transplantion,23, 28- 35 (2004).

21. Akgul A, Kervan U, Cobanoglu A.Kardiyopulmoner bypassta kullanılan heparin kaplı sistemler. Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery 2004;5:130-4.

20. Caglı K, Bahar İ, Ulas Mm, Akgul A, Emir M, Uncu H, Temurturkan M, Sener E, Tasdemır O. Koroner arter cerrahisi sonrası pozitif inotropik ajan kullanımının renal fonksiyonlar üzerine etkisi. MN Kardiyoloji 2004;11/2:138-41.

19. Noon GP, Akgul A. Ventricular assist devices in failing hearts. T Klin J Cardiol 2003;16(S):95-103.

18. Caglı K, Emır M, Ulas MM, Akgul A, Fansa I, Sener E, Tasdemır O. Koroner arter cerrahisinde kullanilan internal torasik arter grefti ve anostomoz teknikleri. MN klinik bilimler & doctor 2003;9(2):172-6.

17. Sarıtas A, Iscan Z, Uzun A, Gol K, Akgul A, Tasdemır O. Anomalous right subclavian artery associated with postductal aortic coarctation: case report. T Klin J Cardiovascular Surgery 2003,4:40-45.

16. Caglı K, Ulas MM, Uzun A, Kunt A, Akgul A, Sener E, Tasdemır O. Postoperative c- reactive protein in patients following coronary bypass surgery with cardiopulmonary bypass. HKK Cerrah Bül 2003;11:97-102.

15. Bardakçı H, Akgül A, Babaroglu S, Kaplan S, Beyazıt M. Ekstrakranial internal karotis arter anevrizması. Turkish J Vasc Surg 2006;15(2):49-52

14. Sarıtas A, Sarıtas U, Kucuker S, Tarcan O, Akgul A, Tasdemır O.The effects of cardiopulmonary bypass on intestinal absorption. T Klin J Cardiovascular Surgery 2002;3:35- 39.

13. Sarıtas A, Uzun A, Kucuker S, Akgul A, Tasdemır O. Arkus aort sendromu ve koroner arter hastaliginin es zamanli transtorasik cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2002;10:241-3.

12. Uzun HA, Caglı K, Ozatık MA, Akgul A, Cakıroglu Y, Tasdemır O. Perikardiyal timik kist (Olgu sunumu). T Klin Kalp-Damar Cerrahisi 2002;3:167-9.

11. Sarıtas A, Kucuker S, Tarcan O, Uzun A, Akgul A, Sarıtas U, Tasdemır O. Hyperamylasemia and post-pump pancreatitis following cardiopulmonary bypass: A prospective study. T Klin J Cardiovascular Surgery 2002;3:61-66.

10. Caglı K, Ulas Mm, Akgul A, Sener E, Tasdemır O. Eriskin sikintili solunum sendromu (ARDS) ve acik kalp cerrahisi. MN Kardiyoloji 2002; 9/4:300-303.

9. Caglı K, Keles T, Cıcekcıoglu F, Akgul A, Cıcekcıoglu F, Gursel K, Hısar I, Topbas M, Sener E, Tasdemır O.Factors affecting on reversion to sinus rhythm after mitral valve replacement with atrial fibrillation due to rheumatic mitral valve disease. Turk J Cardiol 2002; 5:51-54.

8. Çaglı K, Akgul A, Ulaş M, Uzun A, Şener E, Taşdemir O. Pseudoaneurysm of the thyrocervical artery",EJVES Extra,2,84-86 (2001).

7. Kucukaksu S, Akgul A, Uzun A, Tarcan O, Caglı K, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K. Thirty years survival without anticoagulation after aortic valve replacement with a Björk-Shiley prosthesis", The Journal of Heart Valve Disease,10,2-3 (2001).

6. Gökce V, Uzun Y, Akgül A, Soylu M, Demir A, Özdemir Ö, Koç G, Güler S, Kütük E. Relation of leptin and other risk factors with coronary heart disease. T Klin J Cardiol 2001;14:168-172.

5. İşcan Z, Göl K, Nisanoğlu V, Akgül A, Özatik A, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. Early and late term surgical results of patients with patent ductus arteriosus over 30 years of age. T Klin J Cardiovascular Surgery 2001;2:59-64.

4. Küçükaksu S, Akgül A, Çağlı K, Taşdemir O. Beneficial effect of Bioglue' surgical adhesive in repair of iatrogenic aortic dissection", Texas Heart Institute Journal,27, 555-6 (2000).

3. Erdil N, Birincioğlu L, İşcan Z, Çetin L, Aşkın G, Akgül A, Sarıtaş A, Taşdemir O. Early and late term results in surgical treatment of isolated ventricular septal defects.T Klin J Cardiol 2000, 13:83-90.

2. Battaloğlu B, İşcan Z, Akgül A, Bilir B, Taşdemir O, Bayazıt K. Retrograde cerebral perfusion : Anatomic study demonstrating the cerebral venous distrubition. T Klin J Cardiol 1999; 12:93-99.

1. Göl K, İşcan Z, Kandemir Ö, Akgül A, Bayazıt M, Taşdemir O, Bayazıt K . Rüptüred abdominal aortic aneurysms. Turkish Journal of Vascular Surgery 1999/2; 51-55.

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER Presentations in Scientific Meetings

69.Polat EB, Bakuy V, Unal O, Komurcu G, Gursoy M, Altun S, Atay M, Akgul A. Tekrarlayıcı arteryel embolide kombine tedavi yaklaşımı.

68.Bakuy V, Unal O, Gursoy M, Atay M, Gulmaliyev J, Akgul A. Nadir bir bacak iskemisi sebebi: geç koroner stent migrasyonu.

67. Gursoy M, Turkyılmaz S, Atay M, Ozkan Y, Akgul A. Rekürran perikard tamponadı sebebi olarak ekstrakardiyak mezenkimal iğsi hücreli tümör.

66. Akgul A. Akut koroner sendromda cerrahın rolu ne zaman başlar.

65.Ereren E, Bakuy V, Yazıcıoğlu MÖ, Ozarslan A, Polat EB, Kavala AA, Komurcu IG, Turkyılmaz S, Altun S, Duman S, Mammadov S, Akgul A. İliofemoral derin ven trombozu olan hastalarda nadir etyolojik sebepler ve cerrahi tedavi: 2 olgu sunumu

64.Atay M, Ereren E, Bakuy V, Turkyılmaz S, Polat EB, Kavala AA, Komurcu IG, Gulmaliyev C, Altun S, Duman S, Mammadov S, Akgul A. Femoral ven kateterizasyonuna bağlı femoral arter embolisi ve ekstremite kaybı.

63.Ereren E, Atay M, Bakuy V, Gulmaliyev C, Komurcu G, Turkyılmaz S, Polat EB, Kavala AA, Altun S, Duman S, Mammadov S, Akgul A. Lenfödem ve kronik staz ülseri olan toksik hepatitli bir olguda tedavi yaklaşımı.

62.Gulmaliyev C, Ereren E, Bakuy V, Kavala AA, Turkyılmaz S, Komurcu IG, Polat EB, Atay M, Altun S, Duman S, Mammadov S, Akgul A. Nadir görülen baş ağrısı nedeni: Vena cava superior trombozu.

61. Akgul A. A new technique in deep veins valve repair.XXII MLAVS 2012 Mediterrranean League of Angiology and Vascular Surgery. 11-13 October 2012 Civitavecchia, Italy

60.Bakuy V, Gursoy M, Gedikbasi A, Atay M, Gulamaliyev C, Kavala AA, Polat EB, Ereren E, Akgul A. Evaluation of decreased serum prolidase activity in patients with recurrent venous ulcers. Annals of Vascular diseases Vol 6, supplement 2013.

59.Akgul A. Accordance of patients reports of varicose symptoms with doppler findings: A preliminary observational study. The American venous forum 26th annual meeting, February 19-22 New orleans, USA, kabul edildi

58.Akgul A. Saphaneus vein protecting vein surgery. 14th Congress of Turkish Society for Vascular Surgery, İstanbul, October 26-29, 2013

57. Akgul A. [Multidiciplinary atherothrombosis meeting: a view from a cardiovascular surgeon. Mehmet Akif Ersoy EAH, İstanbul, 3 July 2011

56.Bakuy V, Gursoy M, Kavala AA, Gedikbasi A, Atay M, Polat EB, Turkyilmaz S, Komurcu IB, Akgul A. Serum prolidase activity in patients with nonatherosclerotic coronary artery aneurysm. 9. Uluslararasi Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 21-24 Mart 2013, Antalya.

55.Bakuy V, Gursoy M, Kavala AA, Gedikbasi A, Atay M, Polat EB, Turkyilmaz S, Komurcu IG, Akgul A. Decreased serum peolidase activity in patients with recurrent venous ulcers. 9. Uluslararasi Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 21-24 Mart 2013, Antalya.

54.Akgul A, Gursoy M, Bakuy V, Gulmaliyev J, Mert M, Tekdos Y. Plasmapheresis before cardiac surgery in patient with tyrotoxicosis without any response to medical treatment. Association of Turkish Cardiovascular Surgery Society 12th Annual Meeting & AATS Postgraduate Course & European Vascular Course; 8-12 November, 2012, Antalya, Turkey

53.Bakuy V, Unal O, Gursoy M, Atay M, Gulmaliyev J, Akgul A. A rare cause of leg ischemia: late coronary stent migration. Association of Turkish Cardiovascular Surgery Society 12th Annual Meeting & AATS Postgraduate Course & European Vascular Course; 8-12 November, 2012, Antalya, Turkey

52.Polat EB, Bakuy V, Unal O, Komurcu G, Gursoy M, Altun S, Atay M, Akgul A. Combined therapeutic approach to repetitive arterial embolism. Association of Turkish Cardiovascular Surgery Society 12th Annual Meeting & AATS Postgraduate Course & European Vascular Course; 8-12 November, 2012, Antalya, Turkey

51. Unal O, Gursoy M, Bakuy V, Caglar IM, Memmedov S, Karakaya O, Akgul A. Aneurysmsof coronary arteries in Turkish population. Association of Turkish Cardiovascular Surgery Society 12th Annual Meeting & AATS Postgraduate Course & European Vascular Course; 8-12 November, 2012, Antalya, Turkey

50.Ors S, Inci E, Kizilay H, Cimilli T, Akgul A. Relation of number of diseased coronaries with stenotic levels of carotid arteries. 33rd National Radiology Congress. 07-11 November 2012, Antalya, Turkey.

49.Akgul A, Bakuy V, Seren M, Polat EB, Unal O, Gursoy M, Kavala AA, Komurcu G, Atay M, Altun S, Gulmaliyev J, Duman S. The first new interventions among the first 344 cases: The Bakirkoy Dr Sadi Konuk training and research hospital experience. Abstracts of the 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.International Journal of Cardiology

48.Akgul A, Gursoy M, Seren M, Komurcu G, Gulmaliyev J. Spontaneous triple-coronary- artery-dissection: What else for coronaries? Abstracts of the 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,1-4 March 2012, Antalya, Turkey. International Journal of Cardiology

47. Akgul A, Bakuy , Polat EB, Gursoy M, Duman S. The Brain, The Heart and The Carotid in a Single Stage Repair. Abstracts of the 8th International Congress of Update in Cardiology and cardiovascular Surgery, 1-4 March 2012, Antalya, Turkey. International Journal of Cardiology.

46. Akgul A, Bedirhan SV. The Effect Of Hypnotheraphy On Preoperative Anxiety, Postoperative Pain Perception And Sedation In Patients With Coronary Artery Bypass Graft Surgery. 12th Congress of Hypnosis İstanbul 2011

45. Özerdem G, Akgul A, Katrancıoğlu N, Bakuy V, Özdemir Ö, Candemir B, Yılmaz M, Brkan Ö, Kaya B. The incidence, treatment strategies, and outcomes of the coronary artery aneurysm in Turkish Population. 11. National Congress of Turkish Cardiovascular Society. 2010

44.Özbalcı EA, Akgul A, Cevahir A, Bayramoğlu S, Cimilli AT. The effect of Dupplex in patients with primary venous reflux. A case with different etiology for reflux in either legs. National congress of radiology.

43. Yay K, Aydın H, Diken A, Hanedan O, Mungan U, Babaroğlu S, Ates C, Akgul A, Tutun U, Cıcekcıoglu F, Katırcıoglu SF. Beating heart valve surgery results done via thoracotomy and normothermic perfusion in patients with previous cardiac operations with sternotomy. 59th ESCVS International Congress, 2010

42.Bakuy V, Kutluk E, Demir İ, Polat EB, Ozışık K, Akgul A. Electron microscopic evaluation of internal mammarian artery endothelial morphology in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting. 59th ESCVS International Congress, 2010

41. Bahar İ, Ulus T, Akgül A, Bardakçı H, Demirtaş E, Katırcıoğlu F, Birincioğlu L, Bayazıt M.Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda femoropopliteal baypas sonuçları. 13. Ulusal vasküler cerrahi kongresi, 2007.

40.Akgül A, Temürtürkan M, Demirtaş E, Boysan E, Mavioğlu L, Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Çatav Z, Katırcıoğlu S.Kardiyotomi sonrasında kardiopulmoner bypasstan çıkmada zorlanan hastalarda levosimendan kullanımı.Türk kalp damar cerrahisi derneği, 9. ulusal kongresi, Antalya, 2006.

39.Akgül A, Sarıtaş A, Kervan Ü, Küçüker Ş, Katırcıoğlu F, Birincioğlu L.Redo assendan aort tamirinde antegrad serebral perfuzyon. Türk kalp damar cerrahisi derneği, 9. ulusal kongresi, Antalya, 2006.

38. Bahar İ, Akgül A, Demirbağ A, Altınay L, Boran M, Özatik M, Katırcıoğlu F, Birincioğlu L.Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda açık kalp cerrahisi. Türk kalp damar cerrahisi derneği, 9. ulusal kongresi, Antalya, 2006.

37. Parlar Ai, Tütün U, Aksöyek A, Mısırlıoğlu M, Babaroğlu S, Özen A, Seren M, Budak Ab, Tosya A, Akgul A, Ulus At, Katırcıoğlu Sf.Effect of genetic polymorphisms on the mechanical heart valve dysfunction. Update on cardiology and cardiovascular surgery. 29 September-2 October 2005, Bodrum, Türkiye.

36.Akgul A, Mavioglu L, Demırtas E, Boysan E, Yay K, Katırcıoglu F, Pac M, Cobanoglu A.Levosimendan for weaning from cardiopulmonary bypass in coronary artery bypass grafting. 6th international congress on coronary artery disease: From prevention to intervention. İstanbul, Turkey, October 29-Novenber 1, 2005.

35. Bahar I, Akgul A, Iscan Z, Babaroglu S, Gol K, Boran M, Bayazıt M Kronik böbrek yetmezliğinde abdominal aort anevrizması cerrahinin sonucları. XII. National Vascular Surgery Meeting. May 2005, Antalya, Turkey.

34. Akgul A, Tuncel Ç, Kervan Ü, Tosya A, Ulus T, Bayazıt M, Katırcıoglu F. Sentetik greft enfeksiyonları. XII. National Vascular Surgery Meeting. May 2005, Antalya, Turkey

33. Mavioglu L, Fansa İ, Akgul A, Göl K, Bayazit M. Torasik aortada kronik penetran delici yaralanma. XII. National Vascular Surgery Meeting. May 2005, Antalya, Turkey

32. Akgul A, Youker KA, Noon GP. Cellular basis of improvement in LVAD-patients. XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. Bodrum, 2004.

31. Akgul A, Bahar I, Babaroglu S, Bokesoy I, Ulus T, Birincioglu L, Cobanoglu A. An unusual combination: Aortic arch coarctation associated with Dandy Walker Variant. XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 2004, Bodrum, Turkey

30. Bahar I, Akgul A, Ozatik Ma, Babaroglu S, Demirbag Ae, Boran M.Open heart surgery in patients with hemodialysis dependent renal failure. XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 2004, Bodrum, Turkey

29.Akgul A, Özatik Ma, Kervan Ü, Bahar I, Göksel S, Yıldız Ü, Göl K, Tasdemir O.Stentsiz biyoprotez kapaklarla aort kapak replasmanları. Ulusal Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya.

28. Bahar İ, Özatik Ma, Kervan Ü, Vural K, Akgul A, Babaroglu S, Boran M, Birincioglu L, Pac M.. Hemodiyaliz bağımlı böbrek yetmezliğinde açık kalp cerrahisi. VIII. Ulusal Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya.

27. Özatik Ma, Kucuker S, Tülüce H, Sarıtas A, Vural K, Akgul A, Sener E, Karakas S, Tasdemir O.Sağ Brakial arter perfuzyonu ile yapılan aortic ark onarımı sonrası nörokognitif fonksiyonların değerlendirilmesi. Ulusal Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya.

26. Akgul A,Thompson L0, Bahar I, Kucuker S, Kervan U, Noon GP. Reversal of pressure overload in rat hearts: A simple experimental model. Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 19-22 2004, İstanbul

25. Akgul A, Bahar I, Youker K, Noon GP Comparison pf mast cell properties and myocardial structure in dilated and ischemic myopathic hearts under long-term biomechanical unloading. Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 19-22 2004, İstanbul

24. Bahar İ, Ozatik Ma, Vural K, Akgul A, Demirbag Ae, Boran M, Tasdemir O.Acute renal failure after open heart surgery; risk factors and prognosis. Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 19-22 2004, İstanbul

23.Bahar İ, Özatik Ma, Turhal H, Akgul A, Göl Mk, Sener E.The efficacy of radiofrequency ablation in rheumatic mitral valv disease with chronic atrial fibrillation. Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 19-22 2004, İstanbul

22. Thompson Lo, Loebe M, Skrabal Ca, Akgul A, Roberts R, Jahanjar J, Koerner Mm, Lafuente Ja, Youker Ka, Noon Gp.Atrial serum B-type natriuretic peptide and endothelin-1 levels correlate with ventricular function in recipients of left ventricular assist devices. Young investigators Clinical Research Symposium, Baylor College of Medicine, Houston, Tx, USA May 10, 2003.

21. Thompson Lo, Loebe M, Skrabal Ca, Akgul A, Roberts R, Jahanjar J, Koerner Mm, Lafuente Ja, Youker Ka, Noon Gp.Atrial serum B-type natriuretic peptide and endothelin-1 levels correlate with ventricular function in recipients of left ventricular assist devices. The southwestern surgical congress, April 27-30, 2003, Tucson, Arizona, USA (chosen as one of the top 10 resident poster presentation)

20.Kucuker SA, Stetson SJ, Becker KA, Akgul A, Loebe M, Lafuente JA, Noon GP, Koerner MM, Entman Ml, Torre-Amıone G.Improved right ventricular structure following LVAD support in patients with end-stage cardiomyopathy. ISHLT, April 9-12, 2003, Vienna, Austria.

19. The role of mast cells and their mediators in failing myocardium under mechanical ventricular support. Current Trends in Cardiothoracic Surgery 2003, Warwick Hotel, Houston, Tx, March 21-22, 2003.

18. The role of mast cells and their mediators in failing myocardium under mechanical ventricular support. 32nd Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Thorax-, Herz-, und Gefaesschirurgie,Leipzig, Germany, February 23-26, 2003.

17. Akgul A, Bruckner BA, Thompson LO, Kucuker SA, Loebe M, Lafuente JA, Youker KA, Noon GP. Uzun donem mekanik dolasim destegi altindaki miyopatik kalplerde ekstraseluler matriks degisimi ve mast hucrelerinde kantitatif artis. Turk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim, 2002, Antalya, Turkey

16. Akgul A,Youker KA, Thompson LO, Kucuker SA, Loebe M, Lafuente JA, Noon GP. Sol ventrikul assist device implantasyonunun basic fibroblast growth factor (bFGF) ve matrix- metalloproteinase (MMP) ekspresyonu uzerine etkileri. Turk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim, 2002, Antalya, Turkey

15. Akgul A, LoebeM, Roberts R, Torre-Amione G, Lafuente JA, Noon GP. Sol ventrikul assist device koordinatorunun device implante edilen hastalar uzerindeki etkileri: Methodist Hastanesi DeBakey Kalp Merkezi deneyimi. Turk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim, 2002, Antalya, Turkey

14. Akgul A, Thompson LO, Bahar I, Kucuker S, Kervan Ü, Noon G. Rat kalplerinde reversibl pressure-overload modelleri. Turk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim, 2002, Antalya, Turkey

13. Kucuker S, Stetson S, Becker K, Akgul A, Loebe M, Lefuente J, Noon GP, Torre-Amione G.Son donem kalp yetmezlikli hastalarda sol ventrikule yardimci alet destegi sonrasi sol ve sag ventrikulde yapisal duzelme bulgulari. Turk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim, 2002, Antalya, Turkey

12. Akgul A, Youker KA, Kucuker SA, Noon GP, Loebe M. Quantitative changes in mast cell populations after left ventricular assist device implantation. American Society for Artificial Internal Organs 48th Annual Conference, June 13-15, 2002, New York, NY, USA.

11. Bahar I, Caglı K, Akgul A, Askın G, Boran M, Sener E, Tasdemır O. The risk factors th associated with mortality and morbidity in acute renal failure following open heart surgery. 17 annual meeting of the national society of cardiology, Izmir, October 13-16,2001.

10. Küçükaksu S, Özatik M, Kale A, Tarcan O Aşkın G, Akgül A, Güner S, Kocakulak M, Bala M, Şener E, Pişkin E, Ündar A, Taşdemir O. Comparison of pulsatile and non-pulsatile perfusion during cardiopulmonary bypass in the high risk patients. Biomed 2000, The 7th international symposium on biomedical science technology, Ankara, Turkey, September 2000

9. Küçükaksu S, Özatik M, Kale A, Tarcan O Aşkın G, Akgül A, Güner S, Kocakulak M, Bala M, Şener E, Pişkin E, Ündar A, Taşdemir O. Comparison of pulsatile and non-pulsatile

perfusion during cardiopulmonary bypass in the high risk patients. Sixth Annual Meeting of the National Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, October 2000.

8. Küçükaksu S, Akgül A, Aşkın G, Güner S, Ündar A, Taşdemir O. The effect of perfusion quality during extracorporeal circulation on the early results of cardiac surgery. Biomed 2000, The 7th international symposium on biomedical science technology,Ankara, Turkey, September 2000

7. Küçükaksu S, Akgül A, Aşkın G, Güner S, Ündar A, Taşdemir O. The effect of perfusion quality during extracorporeal circulation on the early results of cardiac surgery.Sixth Annual Meeting of the National Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, October 2000.

6. Karadayı K, Çağlı K, Akgül A, Ulaş M, Ercişli M, Avcı A, Cırcı R, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. The effect of preservation of misoprostol -PGE1- solution on safen ven graft to its use in bypass. Sixth Annual Meeting of the National Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, October 2000

5. Karadayı K, Çağlı K, Akgül A, Ulaş M, Ercişli M, Avcı A, Cırcı R, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. The effect of preservation of misoprostol -PGE1- solution on safen ven graft to its use in bypass. 16th National Congress on Cardiology, Antalya, Turkey, October 2000.

4. Çağlı K, Çiçekçioğlu H, Akgül A, Keleş T, Çiçekçioğlu F, Avcı A, Şener E, Göksel S, Taşdemir O. Postoperative echocardiografic assesment and the parameters leading to return sinus rhytym after mitral valve replacenment for mitral stenosis. Sixth Annual Meeting of the National Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, October 2000

3. Çağlı K, Çiçekçioğlu H, Akgül A, Keleş T, Çiçekçioğlu F, Avcı A, Şener E, Göksel S, Taşdemir O. Postoperative echocardiografic assesment and the parameters leading to return sinus rhytym after mitral valve replacenment for mitral stenosis. 16th National Congress on Cardiology, Antalya, Turkey, October 2000.

2. Sarıtaş A, Uzun A, Ulaş M, Kandemir Ö, Çağlı K, Akgül A, Mavitaş B, Taşdemir O. Intraabdominal complications and risk factors after cardiopulmonary bypass- a prospective study. Sixth Annual Meeting of the National Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, October 2000.

1. Kandemir Ö, İşcan Hz, Göl Mk, Akgül A, Bayazıt M, Taşdemir O. Rüptüred abdominal aortic aneurysms. 10th National Congress of Vascular Surgery, Antalya, Turkey,

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN DAVETLİ KONUŞMALAR

11- Endovenous interventions for treatment of varicose veins. Radiofrekans. 2015 Yenilikler Kongresi. İstanbul

10- Pulmoner tromboembolide medikal tedavi ve profilaksi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 14 Mart Tıp Bayramı Yemeği. 14 Mart 2015 Kadıköy İstanbul 

9. Makalenin red Çizgileri, Bezmi Alem Üniversitesi

8. How to prepare a scientific manuscript? 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery' 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.

7. İzole hipertermik sitotoksik ekstremite perfüzyonu, TUYOD (Yapay organlar ve destek sistemleri derneği), 24-26 Nisan 2009, Antalya

6. Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH, İstanbul,2009

5. Editör gözüyle makale inceleme, İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 4. Editör gözüyle makale inceleme, Marmara Üniversitesi, Hemşirelik ABD, 2011

3. Editör gözüyle makale inceleme, Bezmi Alem Üniversitesi, 2011

2. Flebolenfoloji Çalıştayı, 2011

1. Kardiovasküler Cerrahi Gözüyle, Karotis Arter Hastalığı, Multidisipliner Aterotromboz Toplantısı, İstanbul, 2011

YAZDIĞI KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ

3. İzole hipertermik sitotoksik ekstremite perfüzyonu. Ekstrakorporyal dolaşım Ed: Ufuk Demirkılıç. Eflatun yayınevi.

2. Hekimin sağlık hukuku rehberi (bilimsel katkı)

1. Kalp Cerrahisinde pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (Basımda)

 VERDİĞİ BİLİMSEL DERS/SEMİNERLER

MAKALENIN RED CIZGILERI (RED LINES IN MANUSCRIPT PRESENTATION)

-Bakirkoy Dr Sadi Konuk EAH, Istanbul

-Istanbul Universitesi

-Marmara Universitesi

- Halkali Mehmet Akif Ersoy EAH -Bezm-i Alem Universitesi

- Istanbul/Avrupa -Istanbul/Anadolu

 -Izmir -Ankara

 -Edirne

-Trabzon

-Kayseri

-Makedonya Tetova Devlet Universitesi

ORGANİZASYONUNDA BULUNDUĞU BİLİMSEL TOPLANTILAR

- Türk Göğüs Kalp Damar cerrahisi derneği, Minimal ve robotik kalp cerrahisi çalışma grubu başkan yardımcısı.

- Istanbul Meeting of Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 7th- 10th of June 2012 , Istanbul, Turkey

  • - 59th ESCVS International Congress, İzmir, 2010
  • - Bakirkoy Tip Gunlerİ

BİLİMSEL OTURUM BAŞKANLIKLARI/YÖNETTİĞİ KURSLAR

8. Lively discussions in cardiac imaging and cardiac arryhtmias. 8th Update CCVS

7. Endovascular grafting, head of the session. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 1-4 March, Antalya, Turkey

6. Kronik venöz hastalıklar oturumu, 2011

5. Vascular & Endovascular Surgery Session, 59th ESCVS International Congress, 2010

4. Mitral ve Aort Kapak Tamirleri Kursu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi, 2010

3. Manüel lenfatik drenaj, 1. Flebolenfoloji çalıştayı, Kayseri, 2009

2. Kritik Bacak iskemisinde yeni ne var? 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya

1. Disease of the peripheral arteries and veins: N ew thereupeutic approaches for critical problems. 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya

BİLİMSEL DERGİ DANIŞMANLIĞI

 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi

 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Dergisi

Journal of Surgery: Open Access journal, Hindaui Publication Circulation

Damar Cerrahi Dergisi (Turkish Journal of Vascular Surgery) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Dergisi

American Journal of Kidney Disease

The Anatolian Journal of Cardiology

Bakırköy Tıp Dergisi (Bakırköy Medical Journal)

BİLİMSEL KONGRE DANIŞMANLIĞI

- 59th ESCVS International congress in conjunction with the 6th congress of update in cardiology and cardiovascular surgery,

-7th congress of update in cardiology and cardiovascular surgery

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL DERNEKLER

- Council of Science Editors

- Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği (Turkish Society for Vascular Surgery) - American Association for the Advencement of Science (2001).

- American Heart Association (2001)

- Organ Nakli Kuruluslari Dernegi (Turkish Transplantation Association) - Turkish Cardiovascular Surgery Association

- Turkish Phlebology Association

- EUROPEAN Society For Vascular Surgery

- European aasociation for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

KATILDIĞI BİLİMSEL KURS VE KONGRELER

 59. .....her yıl en az 2-4 arasında kurs,workshop,kongre...

58.Kalp Damar Cerrahisinde Uygulanabilir Hibrid Ameliyathane, 4. Workshop, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haziran 2011, İzmir

 57. Perfüzyonistler Derneği 1. Sempozyumu, Kızılcıhamam, Ankara, 2011

56. 7th Congress of Vascular Access Society, 5-7 May 2011, İstanbul

55.KARdiyo CLASS toplantısı, Mart-Nisan 2011, Catania, Sicilya, İtalya

54. Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi, 1. Eğitim Akademisi, Mart 2011, İstanbul 53.2. Fleboloji Çalıştayı, Şubat 2011, Erciyes

 52.E-Vita OpenPlus Training, Bolonya, İtalya

51. Cetificate of Off-Site Training, As a Console Surgeon, 2010, Strazburg, Fransa

50. European Society for Vascular Surgery XIV Annual Meeting, 2010, Hollanda

49. 1. Dünya Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastalıklar Sempozyumu, 2010, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

48. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya 47. V. Ulusal Fleboloji Kongresi, 8-10 Ocak 2010, İstanbul

46.Ar-Ge Çalıştayı, Sağlık hizmetlerinde araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, 16-18 Kasım 2009, İstanbul

45. V Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya 44. 17th Asian Pacific Congress of Cardiology, May 20-23 2009, Kyoto, Japan

43.TÜYOD (Yapay organlar ve destek sistemleri derneği) Kardiyovasküler bypass kursu, Antalya, 2009

42. TÜYOD (Yapay organlar ve destek sistemleri derneği)2. Kongresi, Antalya, 2009 41. IX Kronik venöz yetersizlik kursu, İstanbul, 2009

40.1. Flebolenfoloji çalıştayı, 2009, Kayseri

39. XIV Ulusal vasküler cerrahi kongresi, Bodrum, 2009

38.3RD National Phlebology Congress, January 2008, İstanbul, Turkey

37. Cardiac surgery in poor ventricle, 1st Cardiovascular Surgery Symposium, January 2008, Bursa, Turkey

36.Vein diseases, National Vascular Surgery Association, October 2007, Ankara, Turkey

35.XIII National Vascular Surgery Congress, May 2007, Antalya, Turkey

34.8th European Venous Forum, June 2007, İstanbul, Turkey

33. Arterial and Veneus Doppler USG Course, May 2007, Antalya, Turkey

32.1st National artificial organs and support systems congress, June 2007, İstanbul, Turkey

31. III. National academic site licence training and cooperation meeting, May 2007, Antalya, Turkey

30.Project preparation training seminars, November 2007, Antalya, Turkey

29. 9. National cardiovascular surgery congress, November 2006, Antalya, Turkey

28.1st Phlebology congress, January 2006, Turkey

27. Vein diseases, May 2006, Ankara, Turkey

26. Vascular USG course, May 2005, Antalya, Turkey

25. Manager training programs, Ministry of Health, December 2005, Antalya, Turkey

24. Update in venous insufficiencies, November 2005, Hacettepe University, Ankara, Turkey

23. XII National Vascular Surgery Congress, May 18-22,2005, Antalya, Turkey

22. VII National Hypertension and Renal Diseases Congress, May 25-29, 2005, Antalya, Turkey

21. Internal&external Laser Treatment for Varicose Veins, Workshop, April 2005, İstanbul, Turkey

20.Publication workshop, Vienna School of Clinical Research, August-September 2004, Vienna, Austria

19. XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 26-29 September, 2004 in Bodrum/Turkey

18. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayınlar 2. Ulusal Sempozyumu. (Continious Publications in Medical Science, 2nd National Symposium). Ankara. May 28, 2004

17. The 12th Annual Meeting of the Assian Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul 2004, 18-22 April 2004.

16. Turk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Kongresi, Antalya, October 23-27, 2002

 15. Congestive heart failure symposium, San Antonio, Texas, February 9, 2002

14. 38th annual meeting of the society of thoracic surgeons, Fort Lauderdale, Florida USA January 28-30, 2002

13. The new management of chronic heart failure in the new millenium: Update 2002, UTMB, Houston, Texas,USA, January 12, 2002

12. Medical Management of acute heart failure in the new millenium, UTMB, Houston Texas, USA, December 8, 2001

11. Foreign language proficiency examination for state employees, November 2000

10. The 6th Annual Meeting of the National of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey. October 21-25, 2000.

9. The 16th National Congress on Cardiology, Antalya, Turkey. October 11-14,2004. 8. The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology, Ankara,

Turkey. September 25-27, 2000.

7. The 5th International Conference on circulatory Support Devices for Severe Cardiac Failure, New York, USA, September 17-17,2000.

6. The 3rd Postgraduate Training Meeting on Echocardiography, Van, Turkey. May 17-20, 2000.

5. Turkish-Italian Joint Meeting On Hypertension & Atherosclerosis, Antalya, Turkey. March 30-April 2, 2000.

4. The 4th International Cardiology Academic Colloquim İstanbul, Turkey, February 27, 2000.

3. The 15th National Congress on Cardiology İzmir, Turkey, October 9-12, 1999. 2. Hospital management training, Hacettepe University, April-June 1997

1. Computer software programmer, 1993-1994 

 

 

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.