tuvalet.jpg

İnkontinans (İdrar veya dışkı tutamama):

Yaşlılarda inkontinans her ne kadar bildirim oranı düşük, ifade edilmesi yaşlı tarafından zor ve utanılacak bir şey gibi algılansa da oldukça sıktır. Tüm yaşlılarda idrar inkontinans taraması  yapılmalı, daha az görülse de dışkı inkontinansı da sorgulanmalıdır. Basit bir tarama testi olarak "Son 1 yılda idrar kaçırdınız mı?" ve "En az 5 farklı durumda idrarınızı kaçırdınız mı?" soruları sorulmalı, ileri değerlendirme, nedene yönelik araştırmalar, yetişememe, stres, taşma ya da karışık inkontinans gibi tiplendirmeler yapılmalıdır. Menopoz yaşı, doğum, düşük, ölü doğum sayıları ile doğum şekilleri, olası prolapsuslar hakkında ön bilgiler verebilir. Ayrıca osteoporoz ve diğer riskler açısından da hormon replasman tedavisi sorgulanmalıdır.

Beslenme:

Beslenme değerlendirilmesi yaşlı değerlendirmesinin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Bu açıdan hastanın iştah durumu, kilosu belirlenmeli, son 6 ay içerisinde istemsiz olarak vücut ağırlığının %10 'undan fazlasının kaybedilmesi durumunda "Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi" yapılmalıdır. Hastaların mutlaka boy, kilo, bel, baldır ve üst orta kol çevresi gibi ölçümleri kayıt altında tutulmalıdır.

Görme:

Yaşlıların %90'ından fazlası gözlük kullanır. Bu nedenle en az yılda bir göz muayenesi önerilmektedir. Presbiyopi, katarakt, glokom, diyabetik, hipertansif retinopati ve makuler dejenerasyon sık rastlanan sorunlardır. Basit bir Snellen görme kartı ile 20/40 ve daha fazla görme bozukluğu, ya da 1,metreden parmak sayma, karşılıklı görme alanı değerlendirmesi kabaca görme fonksiyonları hakkında fikir vererek oftalmolojik değerlendirme yapılmasını sağlar.

İşitme:

İşitme bozukluğunun en sık sebebi yüksek frekanslı seslere karşı progresif, bilateral işitme kaybı anlamına gelen "presbiakuzi" dir. Daha çok konuşmaları anlamakta güçlük çeker ve işitme bozukluğundan şikayet etmezler. Görme alanı dışında ilgili kulağa 30 cm. uzakta söylenen kelimelerin en az %50·sini tekrar etmesi şeklinde uygulanabilen "Fısıltı testi" en sık kullanılan tarama testidir. Tabii ki en iyi yöntem, her yıl yapılması önerilen odyometrik ölçümlerdir.

 

 

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.