Sağlıklı Yaşlanma

DİŞ SIKMAK, DİŞ GICIRDATMAK VE BRUKSİZM

Bruksizm, dişlerin kenetlenmesi, birbirine sürtülmesi (gıcırdatma) veya çenenin ileri derecede sıkılması şeklinde görülen tekrarlayan çene kası aktivitesidir.
Genellikle uyku esnasında görüldüğünden ‘’uyku ilişkili bruksizm’’ de denir. Uyanıklık anında da bruksizm görülür ancak bu genellikle sendromik hastalarda görülür, sendromik olmayan insanlarda uyanıklık anında bruksizm olmaz.


Bruksizim çocukluk çağında oldukça sıktır ve çocukların %15- 40 ‘ını etkiler. Yaşla birliklte azalır ve erişkin çağda %8-10 seviyesine geriler. Cinsiyetler arası fark saptanmamıştır.
Bruksizim için ana risk faktörü Obstruktif Uyku Apne gibi bruksizm ile birlikte görülen diğer bir uyku hastalığıdır.
Bunun dışında parasomniler (uyku ya da uykuya geçiş sırasında yapılan anormal hareket ve davranışlar), anksiyete,diğer psikiyatrik-nörolojik hastalıklar ve SSRI, antipsikotikler, alkol, sigara, kafein alımı da bruksizmle iilişkili bulunmuştur.
Polisomnografide bruksizim ritmik mastikatör kas aktivitesi (RMMA) olarak görülebilir.. Süresi 3-15 saniyedir. Izotoik mastikatör kasılma olarak görülecek olursa bu süre birkaç dakikaya kadar uzar.


Bruksizm klinik bir tanıdır ve genellikle anne-baba veya partnerden alınan diş gıcırdatma anamnezi ile tespit edilir.


Uluslararası uyku bozukluğu sınıflandırması bruksizm kriterleri aşağıdaki gibidir:
● Uyku sırasında oluşan düzenli veya sık diş gıcırdatma varlığı ve
● Aşağıdaki klinik belirtilerin bir veya daha fazlasının varlığı:
• Uyku sırasında diş gıcırdatma anamnezi ile tutarlı anormal diş aşınması
• Geçici sabah çene kas ağrısı veva çenede yorgunluk hissi / veya geçici baş ağrısı ve / veya uyku sırasında diş gıcırdatma ile uyumlu olarak uyanma üzerine çene kilitlenmesi.


Sık ya da semptomatik bruksizm için tedavi seçenekleri arasında davranış değişiklikleri (uyku hijyeni), dişleri korumak için oral cihazlar ve farmakoterapi yer alır. İlaca bağlı bruksizm vakalarında, semptomlar doz ayarlamalarından veya ilacın kesilmesinden sonra düzelebilir. Ayrıca tedaviye dirençli bruksizm vakalarında kullanılan Botulinum Toksin A injeksiyonunundan olumlu sonuçlar alınmıştır.
Uyku ile ilişkili bruksizm olan bireyler, diş aşınmasını izlemek için rutin diş bakımı almalı ve gerektiğinde dişlere müdahale edilmelidir.

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.